4 november 2009: Dag van de veiligheidsmeter op Dongense basisscholen

PERSBERICHT


4 november 2009: ‘Dag van de Veiligheidsmeter’ op basisscholen Dongen.

Oktober 2009; Focus Advisering Training Coaching heeft eind 2008 het initiatief genomen in het opstarten van een projectgroep over de veiligheid van kinderen op de Dongense basisscholen. Focus verzorgt onder andere agressietrainingen. Als partner van de LandelijkeStichtingTegenZinloosGeweld heeft het van oorsprong Dongense bedrijf het initiatief genomen om te komen tot een verbeterde leeromgeving op de Dongense basisscholen. Een initiatief  wordt mede ondersteund door de Gemeente Dongen. Samen met de LandelijkeStichtingTegenZinloosGeweld, Stichting Katholiek Onderwijs Dongen en de  vertrouwenspersonen van de Dongense basisscholen is actie ondernomen om op alle basisscholen in Dongen de ‘Veiligheidsmeter’ in gebruik te nemen. Met de ‘Veiligheidsmeter’ wordt op een eenvoudige manier in kaart gebracht hoe veilig de Dongense kinderen zich voelen, op school, in de klas, tijdens overblijven en het buiten spelen.

Aftrap van de ‘Dag van de Veiligheidsmeter’ op 4 november 2009
Op 29 september jl. heeft bij Focus een bijeenkomst plaatsgevonden waar alle basisschooldirecteuren en vertrouwenspersonen kennis hebben gemaakt met de
projectgroep. Sjors Jochems (initiatiefnemer en directeur Focus) heeft alle mensen ‘meegenomen’ naar de startfase van het project. Aansluitend lichtte Simone van Oosten (LandelijkeStichtingTegenZinloosGeweld) het gebruik van de ‘Veiligheidsmeter’ toe. Vertrouwenspersoon Monique van Dongen belichtte de didactische kant van het gebruik
van de meter.

Op woensdag 4 november 2009 gaan alle basisschoolkinderen aan de slag met de vraag ‘hoe veilig voel ik mij op school en in de klas?’ Het startschot wordt gegeven om 10.00 uur op Basisschool Sint Agnes in Dongen. Hier laten de leerlingen van de school onder begeleiding van Wethouder Ad Stoop ballonnen op van de LandelijkeStichtingTegenZinloosGeweld. Samen met de projectgroep, alle andere Dongense leerlingen en met medewerking van
Drukkerij Leijten BV maken zij een start voor pestvrije en prettige leeromgeving.

Adres Basisschool Sint Agnes:
Vaartweg 104
5106 NE Dongen

_________________________________________________________________________________


Voor meer informatie:

Contactgegevens:
Focus Advisering Training Coaching
Lage Ham 190-192, 5102 AE Dongen
Postbus 77, 5100 AB Dongen
T 0162-370805