Disclaimer en Privacy

Op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten via de site van Focus Trainingen, zijn de algemene voorwaarden van Focus Advisering Training Coaching en Jongkind Training & Coaching van toepassing. Focus Advisering Training & Coaching en Jongkind Training & Coaching behouden zich het recht voor de voorwaarden, waaronder deze website wordt aangeboden, te wijzigen.

Juistheid van gegevens
Op de website van Focus Trainingen wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Focus Trainingen hecht veel waarde aan de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. Focus Trainingen kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Kennelijke typfouten binden de Focus Trainingen bedrijven niet.

Privacy beleid
Focus Trainingen is ervan overtuigd dat de bescherming van vertrouwelijke gegevens van haar opdrachtgevers, deelnemers aan trainingen en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Focus Trainingen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.