Ministerie van Binnenlandse Zaken: "Handreiking agressie en geweld"

Om werkgevers te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld tegen hun werknemers is vanuit het Programma Veilige Publieke Taak de “Handreiking Agressie en Geweld” opgesteld. Deze handreiking geeft richting over hoe te handelen bij agressie en geweld. Half maart wordt de handreiking in een oplage van ongeveer 7000 exemplaren verzonden aan werkgevers van instellingen met een publieke taak.

Rijksoverheid

 

Voor wie is de training Handreiking agressie en geweld?

De handreiking is een praktisch naslagwerk voor beleidsmakers en beleidsondersteuners zoals personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en arbo-coördinatoren. Ook medewerkers die deel uitmaken van de ondernemingsraad of op een andere wijze het personeel vertegenwoordigen kunnen hier gebruik van maken.

Rol werkgevers

Cruciaal bij de aanpak van agressie en geweld is een actieve rol van werkgevers. Zij zijn (wettelijk) verantwoordelijk voor het beschermen van de uitvoering van de publieke taak en zijn werknemers. Daarnaast is de werkgever als geen ander verantwoordelijk voor de bedrijfsorde. Hier valt ook onder dat elk van zijn werknemers op een correcte manier wordt bejegend, respectvol en in een veilige omgeving. De werkgever kan dit vormgeven door duidelijke normen, heldere procedures en ondersteuning, begeleiding en opvang van werknemers vast te stellen. De werkgever laat daarmee zien dat hij zijn werknemers steunt. De aanpak sluit aan op de landelijke afspraken die gemaakt zijn met politie en openbaar ministerie. Deze eenduidige landelijke afspraken voor opsporing en vervolging zullen per 1 april 2010 van kracht worden.

Onderdelen training

De handreiking Agressie en Geweld bestaat uit drie delen.

  • De basismaatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid.
  • De brochure ‘Aangifte: gewoon doen’ met een uitgebreidere uitleg over duidelijk aangiftebeleid.
  • Agressie en Weerbaarheidsonderzoek waarmee zelf onderzocht kan worden hoe effectief het veiligheidsbeleid is.

Voor meer informatie bezoekt u de website www.veiligepublieketaak.nl

Focus heeft veel ervaring op het gebied van training in agressie en geweld voor gemeenten. Zo trainen wij medewerkers van de balie en ondersteunen wij in de ontwikkeling van een agressieprotocol.