Petitie tegen agressie in de zorg: wat kunt u doen?


RIJSWIJK - Een aantal verpleegkundigen is een petitie begonnen tegen agressie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Ze willen zo bewerkstelligen dat er echt iets wordt gedaan aan het probleem, zo lieten ze maandag weten.
De initiatiefnemers zeggen dat het actieplan Veilig werken in de zorg, dat begin dit jaar door onder meer ministeries is gelanceerd, veel te vrijblijvend is omdat er geen streefcijfers in staan. Als het aan de verpleegkundigen ligt, moet het aantal agressie-incidenten in 5 jaar met de helft omlaag

Volgens cijfers uit het actieplan hadden zeven op de tien GGZ-verpleegkundigen het jaar ervoor te maken gehad met verbale agressie en vier op tien met fysieke agressie. Vooral patiënten zijn de boosdoeners, maar ook familieleden weten van wanten. De slachtoffers houden zelf psychische klachten aan de agressie over.

Dicht
De verpleegkundigen stellen dat als de streefcijfers niet worden gehaald, in het uiterste geval een afdeling dicht moet. Ook willen ze meebeslissen over overplaatsing van een patiënt als de veiligheid in het geding is.

Bron: www.nu.nl 6-8-2012


Agressietraining en fysieke weerbaarheid

Toenemende agressie tegen medewerkers binnen diverse branches is de laatste jaren een groeiend probleem.
Incidenten van verbaal en fysiek geweld tegen brandweer-, politie-, en ambulancepersoneel zijn vrijwel dagelijks in het nieuws. Daarnaast ervaren ook verpleegkundigen en andere zorgspecialisten een toename van agressie en geweld van zowel patiënten als familieleden.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn een toevoeging op de signalen die Focus al vele jaren ontvangt van organisaties als gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, banken, tankstations en winkeliers. Dit betekent dat Focus als training- en adviesbureau haar dienstverlening op het gebied van training, advies en begeleiding bij agressie heeft uitgebreid om organisaties gerichte handreikingen te bieden.

Hoe gaat u om met (fysieke) agressie gericht op medewerkers in uw organisatie? Hanteert u een agressieprotocol, of zijn praktische tips, oefening en handvatten voldoende om accuraat te handelen?

Focus adviseert u graag geheel kosteloos en vrijblijvend aan de hand van de agressieproblematiek binnen uw organisatie. 
Wilt u actief aan de slag? In overleg ontwikkelen wij een maatwerk en/of incompany training in omgaan met agressie (en geweld) gericht op uw doelgroep.

Neem contact op voor de mogelijkheden of bekijk de algemene informatie over agressietraining verzorgd door Focus en onze referenties
Als vervolg op training in omgaan met agressie biedt Focus training en begeleiding in coaching en opvang en de ontwikkeling van een bedrijfsopvangteam (BOT).