Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over 'Omgaan met agressie'

Personeel van de VRR en met name brandweerpersoneel heeft veel contact met de inwoners van de regio. Het merendeel van deze contacten verloopt goed en soepel. Niettemin wordt ook de brandweer steeds meer geconfronteerd met bedreigingen en geweld. Om ons personeel hier op voor te bereiden hebben we met Focus workshops “Confrontatie met Agressie en Geweld” ontwikkeld. Hierbij heeft Focus voor onze organisatie maatwerk geleverd, zodat aan de vraagstelling van onze organisatie werd voldaan. Uit de gehouden evaluatie blijken de workshops zeer goed en enthousiast te zijn ontvangen. Binnen de VRR zijn we nu aan het bekijken hoe de workshops in ons opleidingsprogramma kunnen worden geïntegreerd.

Complex en risicovol. Deze woorden kenmerken de regio Rotterdam-Rijnmond. Tel hierbij de tegenwoordige dreiging van bijvoorbeeld terreur op en het is duidelijk: veiligheidsrisico’s vragen om een overheid welke daadkrachtig en consequent kan reageren. De overheid vormt zogenoemde veiligheidsregio’s, waarin hulpdiensten intensief samenwerken en professionele hulp en bescherming bieden tegen mogelijke risico’s en bedreigingen. Nederland telt 25 veiligheidsregio’s waarvan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) er één is.

De organisatie waarin de hulpverleningsdiensten in deze regio samenwerken heet ‘Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond’ en wordt gevormd door

  • de Regionale Brandweer,
  • de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),
  • de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond / VRR (AZRR / VRR)
  • de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en ambulance.

Daarnaast wordt nauw samengewerkt met gemeenten in de regio, Politie Rotterdam-Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Milieudienst DCMR, Openbaar Ministerie en Waterschappen.

Deze organisaties en gemeenten werken al langer samen in de regio Rotterdam-Rijnmond. In de VRR is deze samenwerking nu officieel bekrachtigd. Het betekent kortere lijnen, directe afstemming, heldere bevoegdheden en daarmee verbetering van de hulpverlening aan de burger. Anders gezegd: de Veiligheidsregio is het kloppend hart van de rampen- en crisisbeheersing!

De organisatie VRR telt (nog) vijf directies die zich met de kerntaken van de organisatie bezighouden. Dit zijn de directie Risico- en Crisisbeheersing (SRC), de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond / VRR (AZRR / VRR), de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond (RBRR).

Missie van de VRR

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat voor ‘samen sterk’ in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. De training Omgaan met agressieOmgaan met agressie heeft daar aan bijgedragen.

veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond