Gemeente Tilburg over de training 'Omgaan met agressie'

agressie training bij de gemeente tilburg

Bij de dienst Gebiedsontwikkeling werken ongeveer 500 mensen. Zij werken samen aan “het beste” voor Tilburg, aan de realisatie van sociale, economische en fysieke ambities van de stad. Die ambities komen voort uit de wensen van de bewoners, de ondernemers, instellingen en organisaties in de wijken en buurten en het gemeentebestuur. Niet alleen glimmende gebouwen of grootschalige projecten, belangrijk is dat de stad schoon, heel en veilig is en dat het prettig samenleven is met allemaal Tilburgers.

Gebiedsontwikkeling heeft letterlijk veel in huis: de sturing en regie op de wijken en buurten, kennis en advies over bijvoorbeeld vastgoed, infrastructuur en stedenbouw en het beheer van de openbare ruimte, de integrale handhaving en de uitvoering van plannen en projecten. Daardoor heeft de dienst Gebiedsontwikkeling veel slagkracht, waarmee zichtbare resultaten in de stad worden neergezet. Gebiedsontwikkeling probeert permanent win-win-situaties te creëren tussen de diverse opvattingen en partijen en deze te vertalen in concrete acties, maatregelen en projecten. Dit vanuit de overtuiging, dat het verbinden van belangen essentieel is voor een positieve ontwikkeling van Tilburg.

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken is stevig verankerd in de gemeentelijke organisatie. Gebiedsontwikkeling heeft Tilburg organisatorisch opgedeeld in de gebieden Binnenstad, Oude Stad, West en Noord. Samen met bewoners, organisaties en bedrijven wordt gewerkt aan veilige en mooie buurten en wijken en aan de stad als geheel.

Competentie en cultuur

De dienstcompetentie is ondernemerschap. Dit staat voor medewerkers die kansen signaleren, daar naar handelen en daarbij risico's durven te nemen. De cultuur is informeel, handen uit de mouwen mentaliteit met als gezamenlijk doel: "Tilburg wordt er beter van".

Buitendienstmedewerkers en agressie

Veel van onze medewerkers werken veel buiten en hebben directe contacten met de burgers van de stad. Met name de medewerkers die zich met handhaving en toezicht bezighouden, maar ook bijvoorbeeld de medewerkers van de gebiedsteams. Helaas komt het steeds vaker voor dat burgers zich misdragen door onze medewerkers agressief te benaderen, van scheldpartijen tot doodsbedreigingen.

Training Omgaan Met Agressie

“Om onze medewerkers te wapenen tegen dit gedrag van burgers zijn we in contact getreden met Focus. Focus heeft voor ons een 'op maat' training 'Omgaan met agressie' ontwikkeld, met daarin aparte modules voor het omgaan met emoties, alsmede een aparte training voor leidinggevenden en voor leden van het Bedrijfs Opvang Team. Inmiddels hebben zo'n 92 medewerkers de trainingen gevolgd en staan daarmee een stukje steviger op hun benen als het om agressieproblematiek gaat.

De trainingen zijn steeds gevolgd op de locatie van Focus en over de lekkere lunches bij het eetcafé in Dongen is nog lang nagepraat. Het Bedrijfs Opvang Team is vol enthousiasme aan hun taak begonnen. En... Focus heeft de volgende training op dit gebied voor ons klaar staan: 'Omgaan met telefonische Agressie'.

Complimenten zijn er steeds geweest over de kwaliteit van de training, trainers en zeker ook de begeleiding op het logistieke proces door Focus”, aldus personeelsmanagementadviseur van de dienst Gebiedsontwikkeling.