Gemeente Venlo over de training Omgaan Met Agressie

Training bij Gemeente Venlo

Venlo, een prachtige stad gelegen aan de Maas in Noord-Limburg met 92.000 inwoners. Ook een stad met 900 ambtenaren en zoals iedere gemeente in Nederland voeren zij een breed scala aan werkzaamheden uit. Een gedeelte van deze werkzaamheden bestaat uit handhaving en uitvoering van wet- en regelgeving.

Ondanks dat de gemeente Venlo optimale dienstverlening naar haar burgers nastreeft, worden medewerkers toch geregeld geconfronteerd met agressie. Burgers zijn mondiger geworden en bij sommige burgers slaat deze mondigheid om in agressief gedrag. Dit is een landelijke tendens, die voorlopig alleen maar toeneemt en waarin Venlo geen uitzondering vormt.

Vrijwel iedere week staat er een agressie-incident tegen overheidspersoneel in de krant. In 2006 heeft de gemeente Venlo ervoor gekozen al haar medewerkers met publiekscontacten deel te laten nemen aan de training 'Omgaan met agressie'. Een door Focus verzorgde training waar veel medewerkers profijt van hebben gehad. Bij de afdeling Sociale Zaken komen de meeste agressie-incidenten voor. Ten einde deze zo efficiënt mogelijk te beteugelen en het natraject in goede banen te leiden, heeft deze afdeling medio 2006 een agressiecoördinator aangesteld. Op het gehele terrein van agressiebeheersing werden verbeteringen aangebracht.

Een agressieteam valt of staat met discipline. Collega's rekenen op de professionaliteit van een team. De gemeente Venlo is er alles aan gelegen om agressie tegen haar ambtenaren zoveel mogelijk te beperken. Wat ieder agressie-incident is er een teveel.

Een van deze verbeteringen was de vorming van een agressieteam in 2008. Dit team bestaat uit 12 medewerkers die zich bereid verklaarden bij een agressie-incident in actie te komen. Uiteraard wilden we deze groep vrijwilligers een training laten volgen, maar welke training? Je komt immers in actie op het moment dat er agressie plaatsvindt. Focus Trainingen werd hiervoor benaderd. Onder leiding van een zeer kundige trainer werd een 2-daagse training verzorgd.

De training had niet zozeer als doel 'hoe agressie te voorkomen', maar 'hoe is teamverband te handelen op het moment van een agressie-incident'. Wie doet wat, op welk moment. Vanuit het niets werd een professionele teamgeest gekweekt en werden de teamleden optimaal gemotiveerd. Ook was ieder teamlid na de training bewust van de verantwoordelijkheid van het goed functioneren van het team.