Rabobank Het Groene Woud Zuid over de teamtraining 'Samen dóórontwikkelen'

Training Rabobank

Als één van de lokale Rabobanken in Nederland is onze bank actief in het werkgebied Oirschot, Best, De Beerzen en Son & Breugel. Een werkgebied dat ligt aan de noordwest-zijde van Eindhoven, Noord-Brabant. Het zal elke lezer bekend zijn op welk vlak de Rabobank actief is. Specifiek voor de particuliere markt heeft onze bank enkele teams opgesteld, waaronder de teams Financieel Advies en Hypothekenadvies. Een kernproduct van deze teams vormt de woninghypotheek. Een zeer voornaam ankerproduct van waaruit wij fors investeren in huisbankierschap; Op een zorgvuldige wijze stellen wij doorlopend elke klant centraal en geven wij een op maat gesneden (hypotheek)advies gericht op een langetermijnrelatie met de klant. De term zorgplicht staat hierin centraal; Ons advies en de betaalbaarheid van bijvoorbeeld een financiering moet aansluiten bij de klant, niet alleen nu maar ook in een latere levensfase; Een hypotheek sluit je immers niet elke dag en meestal voor een langere termijn. Het periodiek doorspreken van de bestaande hypotheek met elke klant vinden wij dan ook erg belangrijk, naast het adviseren van een nieuwe hypotheek.

Context afdeling

De teams waarvoor Focus Advisering Training Coaching in nauw overleg een succesvol traject heeft opgezet (teams Financieel Advies en Hypothekenadvies) bestaan elk uit een binnendienst (commerciële midoffice) en een team van adviseurs (frontoffice). De wereld van de financiële dienstverlening is volop in beweging, niet alleen kijkend naar de markt, maar zeker gezien de alsmaar toenemende wet- en regelgeving. Dit komt tot uitdrukking in een continu veranderende omgeving (producten, systemen, processen) in een markt die -ingegeven door de meest recente crisis- een kritische houding aanneemt.  Kortom, een bijzonder boeiend krachtenveld, waarbij qua deskundigheid / kennis veel wordt gevraagd van onze medewerkers. De laatste jaren was dan ook vooral geïnvesteerd in vele (product)inhoudelijke opleidingen en cursussen, ook gericht op het doorlopend gecertificeerd blijven als deskundig bankemployee.

Traject “Samen Doorontwikkelen”

Juist omdat de nadruk de laatste tijd met name lag op een inhoudelijke investering in “leerplanners”, was vrij snel duidelijk dat het nu tijd werd voor een ander, “warmer” traject. Hierin zou het belangrijk zijn om meer in te zoomen op persoonlijke kracht en effectiviteit (wie ben ik, wat is mijn rol in het team en hoe kan ik feedback ontvangen en geven)? Dit alles met als insteek om de samenwerking en klantfocus binnen en tussen de teams verder te verbeteren. Hiertoe zijn diverse bureaus uitgenodigd om met een passend voorstel te komen, waaronder Focus. Al snel werd duidelijk dat Focus het beste aanvoelde wat onze wensen op dit vlak waren. In nauw overleg hebben we een maatwerktraining uitgestippeld, die perfect aansloot bij onze doelstellingen. Onder regie van trainer Martijn Jongkind zijn de teams verdeeld in 3 subteams, die elk een aantal dagen extern bijeen zijn gekomen.

De totale doorlooptijd bedroeg zo’n 6 maanden. Met name de kop en staart waren voornaam: Enerzijds om draagvlak te creëren, anderzijds om te benadrukken dat borging na zo’n traject van essentieel belang is. Alle deelnemers (22) weten voor zichzelf bijvoorbeeld waar hun persoonlijke “focuspunten” liggen, die nu steeds zullen terugkomen in de diverse coachgesprekken met hun leidinggevende. Ik kijk terug op een traject dat voelde als een “warme deken”! Alle deelnemers zijn aan het denken gezet, het was een bijzonder goede investering die zeker zal bijdragen aan onze toekomstige succesvolle samenwerking. Onze klant (daar doen we het per slot van rekening allemaal voor!) zal dit in positieve zin meer gaan merken!