Rabobank Tilburg en Omstreken over 'Inkomende telefoongesprekken'

Training Rabobank Tilburg

Rabobank Tilburg en Omstreken is een vooruitstrevende bank, die opereert in een veelzijdig en groeiend werkgebied. Zowel in de dynamische stad Tilburg als in het verstedelijkt platteland eromheen (Dongen, Goirle en Rijen) heeft deze bank een sterke positie opgebouwd.

Signaal Coördinator van Rabobank Tilburg en omstreken:
"De training is door de medewerkers heel positief ervaren. Vooral omdat ze van tevoren zélf aan hebben kunnen geven, waar ze aandacht aan wilden besteden. Voor de een is dat bijvoorbeeld omgaan met een kritische klant en voor de ander het verbeteren van de afspraken op kwalitatief niveau. Daarnaast was de groep verdeeld in medewerkers mét en zonder ervaring, waar afzonderlijk aandacht aan is gegeven. We zien nu een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de gesprekken maar ook de motivatie van de medewerkers is gestegen".

Rabobank Tilburg en omstreken heeft alle specialismen in eigen huis. Denk hierbij aan Private Banking, Effectendienstverlening en Groot Zakelijke Dienstverlening. Bovendien is deze Rabobank de grootste onafhankelijke assurantie tussenpersoon in haar werkgebied. Rabobank Tilburg en omstreken heeft sterke wortels in de markt en speelt een actieve rol bij zowel maatschappelijke, culturele en economische initiatieven in de omgeving.

Rabobank Tilburg en omstreken heeft een uitgebreid distributienetwerk met 10 vestigingen. Met een balanstotaal van 2,7 miljard euro en ruim 100.000 klanten zijn we een van de grootste banken binnen de Rabobank Groep. Meer dan 400 medewerkers zetten zich in om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Training: telefonisch afspraken maken

Rabobank Tilburg en omstreken streeft naar kwalitatief optimale klantcontacten en investeert daarom ook in de ontwikkeling van haar medewerkers. Focus is uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor het verzorgen van de training 'telefonisch afspraken maken'. Afspraken met als doel om de klanten uit te nodigen op de bank. Deze gesprekken richten zich op het "updaten" van de bankzaken. Het is voor de kanten belangrijk een goede bancaire dienstverlener te hebben die meewerkt en de klant centraal stelt. Een maatwerkpakket van bankzaken.

Ook Focus levert maatwerk en stelt Rabobank Tilburg en omstreken en de deelnemers aan de training centraal. De training is verzorgd om de kwaliteit van de klantgesprekken aan de telefoon te verhogen. Tevens is aandacht besteedt aan het toetsen van de kwaliteit van de afspraak die voor de adviseurs wordt gemaakt. Belangrijk daarbij is dat voorkomen moet worden dat een klant bijna 'voor niets' naar de bank komt. Als het goed geregeld is, is het goed geregeld.

Training met een groepsonderdeel en coaching op individuele basis

Bij de groepstraining is met verschillende situaties geoefend. Na een aantal weken heeft de coaching on the job plaatsgevonden. Tijdens de training zijn reële praktijksituaties onder de aandacht gebracht. Deze situaties zijn door de deelnemers zelf aangedragen. Daarmee werd de training voor de deelnemer zeer herkenbaar, praktisch en direct te vertalen naar de praktijk. Raken en in beweging brengen is wat Focus daarbij nastreeft. Om de mensen op de werkplek te ondersteunen biedt Focus diverse hulpmiddelen voor in de praktijk. Deze hulpmiddelen komen tijdens de coaching on the job weer terug. De coaching on the job is bedoeld om op individuele basis meer verdieping aan te brengen op vaardighedenniveau. Tijdens de coaching on the job werden de deelnemers individueel begeleid tijdens de telefoongesprekken. Dit betekent dat het aansluit op de training die heeft plaatsgevonden.