Rabobank Tilburg en omstreken over 'Training voor de OR'

“De ondernemingsraad van Rabobank Tilburg en omstreken bewaakt de ‘medewerkerswaarde’ binnen de Tilburgse organisatie. In het voorjaar hebben de leden een succesvolle training gevolgd bij Focus Advisering Training Coaching uit Dongen. Want ook hier geldt het principe: je doet zo veel mogelijk zaken met je eigen klanten, dit op basis van wederzijds vertrouwen”, aldus OR-lid van de Rabobank Tilburg en omstreken.

Training Rabobank Tilburg

Rabobank Tilburg en Omstreken is een van de grootste lokale banken van de Rabobank organisatie. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn de ‘randstedelingen’ en qua omvang nog groter. Bij de Midden-Brabantse bank, die haar werkgebied heeft in Tilburg, Goirle, Dongen en Rijen, zijn circa vierhonderd mensen in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Adviescentrum aan de Spoorlaan in Tilburg, in de luwte van de Interpolistoren. Naast de drie kantoren in de dorpen telt Tilburg nog een adviescentrum in de Reeshof en vijf bankkantoren over Tilburg verspreid.

De Rabobank is een coöperatie en dat maakt haar in Nederland uniek als bank. De organisatie telt landelijk meer dan één miljoen leden die hun lidmaatschap aanwenden voor het uitoefenen van onder meer invloed en zeggenschap. Rabobank Tilburg en omstreken hoopt dit jaar nog haar 20.000ste lid te verwelkomen. De Boerenleenbank Tilburg is opgericht in 1905; het principe is onaangetast gebleven: mensen die wat geld overhebben brengen het naar de bank en daarmee kunnen mensen worden geholpen die (tijdelijk) geld te weinig hebben. Het ene levert wat op en het andere kost iets.

De coöperatie heeft geen aandeelhouders en dat impliceert dat er geen winst hoeft te worden uitgekeerd. Deze wordt voor een deel gereserveerd en een ander deel gaat statutair naar een fonds, het Coöperatief Dividend. De gelden uit dit fonds vloeien terug naar de lokale samenleving. Daarmee worden in Tilburg en omstreken jaarlijks honderden projecten ondersteund. Kunst, cultuur, sociaal-maatschappelijk, armoedebestrijding, sporten voor mensen met een beperking, economische initiatieven ter verbetering van de lokale economie. De aanwending is zeer divers. De ledenraad heeft zelf ook een stem in het kapittel.

Dichtbij, betrokken en toonaangevend

De Rabobank pretendeert om dichtbij, betrokken en toonaangevend te zijn. De lokale geworteldheid van oudsher geeft de klanten zeker een dichtbij en betrokken gevoel. De bank streeft een duurzame relatie na met haar klanten. Dat past weer in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wat de bank in haar handelen en denken heeft geborgd. De Rabobank organisatie is zelfs de tweede MVO bank ter wereld.

In de sponsoring vind je de dichtbij-filosofie ook terug. Lokaal worden veel sportactiviteiten ondersteund, bewegen is nu eenmaal gezond, waarbij verbinding wordt gezocht met de landelijke policy. De Rabobank Wielerploeg is genoegzaam bekend en in Tilburg is een intensieve samenwerking met Wielerclub Pijnenburg. Nederland kent de Rabobank hockeycompetitie en ook de succesvolle nationale ploegen dragen het Rabobank shirt. Rabobank Tilburg en omstreken is hoofdsponsor van de grootste hockeyverenigingen TMHC Tilburg en Forward, maar ook de andere hockeyverenigingen in Tilburg, Goirle, Dongen en Rijen krijgen steun die voornamelijk op de ontwikkeling van de jeugd is gericht. Paardrijden is een sport die de bank van oudsher altijd heeft ondersteund. Het Van Gogh museum is Amsterdam kent een duurzame sponsorrelatie met de bank. Dat typisch Hollandse cultuurgoed dient natuurlijk te worden gekoesterd! Ook de lokale musea echter staan in de belangstelling van de bank. Kortom, de Rabobank valt niet weg te denken als sponsor, waar vind je geen bord of zie je geen spandoek hangen? Ook hier streeft de bank duurzaamheid na. Samenwerken levert vaak de meeste synergie op.