Rabobank Venray over 'Teamtraining' en 'Functiegerelateerde trainingen'

Trainig voor Rabobank

In een aantal opzichten is de Rabobank een bank net als andere banken: een financiële instelling die is gespecialiseerd in geld. Het onderscheidend vermogen van de Rabobank zit niet zozeer in de producten en diensten die we aanbieden, maar heeft veel meer te maken met de manier waarop we dat doen. Hoe kijken wij naar onze klanten, onze medewerkers en de samenleving waarvan we deel uitmaken. Bij de Rabobank draait het om respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid. Aan deze vier waarden toetsen we al ons doen en laten. Samen met onze merkwaarden betrokken, toonaangevend en dichtbij vormen ze het DNA van de Rabobankcultuur.

Rabobank Venray heeft hoge ambities en is zich bewust van de toegevoegde waarde van het contact tussen klant en medewerker. De klant stelt ook steeds hogere eisen aan het verloop van de dienstverlening, of het nu gaat om service, advies of verkoop. Om die ambities waar te maken worden steeds hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van de medewerkers. De bank past ook steeds haar werkwijze en organisatie aan. Opnieuw worden dan de eisen aan medewerkers geformuleerd.

Werken bij een lokale Rabobank vraagt naast kennis van financïële dienstverlening en goed commercieel inzicht ook ondernemerschap. Samenwerken, resultaatgerichtheid en oog voor de wensen en doelstellingen van de klant vormen daarbij de kernbegrippen. Omdat dit voor nagenoeg alle functies geldt en omdat in-company training bovendien tot voordeel heeft dat de vorming tevens leidt tot gedeelde opvattingen, zijn we een samenwerking met opleider Focus aangegaan die ons bij deze ontwikkelingen ondersteunt.

Trainingen in teamverband

Het opleidingstraject is van start gegaan met een bijeenkomst voor alle medewerkers van Rabobank Venray. Als metafoor was het thema van deze kick-off een 'orkest'; alle spelers in een orkest hebben tenslotte een eigen eigenschap en taak om het geheel goed te laten klinken. Inmiddels is Focus een bekende naam binnen de bank en hebben de meeste afdelingen en teams de trainingen in teamverband gevolgd. Ondanks dat de trainingen in een hele drukke en hectische periode vielen, waren de medewerkers erg positief zoals uit onderstaande uitspraken blijkt:

"Ik heb een teamtraining en een functiegerichte training gehad. De functiegerichte training bestond uit een telefoontraining. Tijdens de training zijn de puntjes weer op de i gezet.

"De teamtraining vond ik heel positief. Je luistert naar elkaar en je krijgt zo meer begrip voor je collega's. Daarna hebben we 3 dagen commerciële training gehad. De trainers deden het goed."

"De trainingen waren goed. Maar het is belangrijk om elkaar ook na de training scherp te houden en aandacht te blijven schenken aan waar je het in de training over hebt gehad."

"Ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik kan verwachten. Ik neem aan dat we onze vaardigheden gaan verbeteren. Maar ik hoop vooral dat we leren hoe we onderling met de afdelingen beter samen kunnen werken. Hoe we het orkest in harmonie kunnen laten spelen."

Na de vakantieperiode gaat de laatste afdeling met de trainingen aan de slag. Het opleidingstraject c.q. ontwikkeltraject is hiermee uiteraard nog niet ten einde. Het in de praktijk borgen van hetgeen in de trainingen is geleerd en geoefend blijft continue aandacht vragen, de basis is gelegd!