Koninklijke Kentalis over training Contractmanagement

De training ‘Contractmanagement’ is de enige training waarin zowel het opstellen van beleid als de vertaling daarvan naar de praktijk op een gedegen manier aan bod komt. In onze omslag naar een regie-organisatie, was dat voor mij de reden te kiezen voor Sense FM en Focus De training Contractmanagement van Sense FM en Focus is waardevol; de contractmanagers worden ondersteund de stap naar tactisch en strategisch contractmanagement te maken.
F. (Frank) Voss MFM (Manager Informatietechnologie en Facilitair Koninklijke Kentalis)

Sense FM en Focus: een unieke en sterke combinatie van inhoud en vaardigheden

Uit het oogpunt van kostenbeperking en kwaliteitsborging van de dienstverlening, maakt Kentalis de omslag van contractbeheer naar contractmanagement. Dat vraagt beleidsmatig om een andere aanpak én een omslag in de gewenste vaardigheden en gedrag van de contractmanagers.

“Het feit dat de training voor Kentalis helemaal op maat is gemaakt, maakt dat deze ook echt aansluit bij de behoefte en ambities van de medewerkers. Zo hebben we eerst met Sense FM beleid ontwikkeld. Zij beschikken over de juiste vakkennis en ervaring op het gebied van contractmanagement. Vanuit het nieuwe beleid kun je aangeven welke tools je gaat hanteren en wat dit betekent voor de mensen in de organisatie. De training is daarom gestart met een competentiescan voor alle deelnemers, waarbij de sterke en de ontwikkelpunten zichtbaar werden. Deze kwamen vervolgens in de training terug, vooral in de onderdelen ‘attitude’ en ‘communicatie‘. Dat is dan weer de kracht van Focus: door de praktijkoefeningen, bijvoorbeeld een leveranciersgesprek, hebben de managers inzicht gekregen in hun eigen rol, waardoor zij zich gericht kunnen ontwikkelen. Via een terugkomdag en coaching on the job borgen we de continuïteit van het ontwikkelproces.”

Frank Voss ervaart groei bij de managers: “Ik zie dat de managers de ontwikkeling van operationeel gericht naar een tactisch-strategisch niveau aan het maken zijn. In plaats van zich te richten op de brandjes van die dag, gaat de aandacht nu meer uit naar het contract en wat dat betekent op de langere termijn. Daarnaast is de training een mooie manier van teambuilding: het zorgt voor kruisbestuiving tussen managers en uitwisseling van good practices. Ik ben tevreden over het resultaat en dat geeft mij vertrouwen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.”


Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren als gevolg van fysieke of psychische beperkingen. Kentalis biedt hen begeleiding, behandeling en onderwijs. De stafafdeling Contractmanagement werkt zowel centraal als regionaal en managet alle contracten van de organisatie, van facilitair tot primair proces.