Achmea Rechtsbijstand over 'Effectieve gespreksvoering'

Teamleider Nieuwe Verzoeken bij Stichting Rechtsbijstand:
 
“Je krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk achter te laten. Omdat verreweg de meeste verzoeken om rechtsbijstand telefonisch worden gedaan dient er veel aandacht besteed te worden aan de telefonische vaardigheden van onze medewerkers. Bij een zoektocht naar een geschikt trainingsbureau voor onze callcenter-medewerkers zijn we bij Focus terechtgekomen.
 
Na een grondige voorbereiding door Focus is er een maatwerkprogramma opgesteld. Focus is er in geslaagd om de training verder te laten gaan dan het sec overbrengen van telefonievaardigheden. Door een stukje psychologie te behandelen hebben medewerkers meer inzicht gekregen in hun eigen rol in het gesprek en de rol waarin ze daardoor de gesprekspartner plaatsen. Hierdoor kunnen gesprekken beter gestuurd worden wat zich terugvertaald in effectievere gesprekken.”

Over Achmea

De eerste rechtsbijstandverzekeringen ontstonden rond 1885 in Amerika. Via Frankrijk waaide het concept over naar Europa. De verzekering richtte zich in eerste instantie alleen op de juridische problemen rondom het bezit en gebruik van auto's. In de jaren vijftig maakte ook Nederland kennis met de rechtsbijstandverzekering. Het aantal auto's bleef groeien; de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en het Waarborgfonds Motorverkeer werden ingevoerd. Hierdoor nam de vraag naar rechtsbijstand toe.

In 1976 introduceerde Interpolis als eerste verzekeringsmaatschappij in Nederland een uitgebreide rechtsbijstandverzekering voor agrariërs. Dat werd een groot succes. De populariteit van de rechtsbijstandverzekering nam daarna sterk toe.

Interpolis richtte in 1976 Stichting Rechtsbijstand op, een onafhankelijke rechtshulpverlener voor de klanten van Interpolis. De Stichting startte met vijfentwintig medewerkers, die voornamelijk autoschades behandelden. Tegenwoordig werken er ruim driehonderd mensen. Ons werkterrein is in de tussenliggende jaren almaar verbreed. We zijn op dit moment actief op verschillende marktgebieden, zoals arbeidsrecht, bestuursrecht, contractueel- & verhaalsrecht en verkeersrecht & personenschades.

De Stichting ontvangt jaarlijks zo’n 85.000 verzoeken om rechtsbijstand. Wij zijn daarmee een van de grootste rechtshulpverleners in Nederland. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en maken gebruik van de meest geavanceerde software. Stichting Rechtsbijstand werkt voor de klanten van Interpolis. In november 2005 is Interpolis gefuseerd met de Achmea-groep. Op dit moment is de fusie tussen de rechtsbijstandbedrijven van Interpolis en Achmea in volle gang.

Trots zijn we op de uitkomst van een onderzoek van de Consumentenbond (Consumentengids, juni 2006 en Consumenten Geldgids, juni 2006) waarin de zes belangrijkste claimbehandelaars (verleners van rechtshulp) met elkaar werden vergeleken. Stichting Rechtsbijstand kreeg als claimbehandelaar van Interpolis de hoogste rapportcijfers op het gebied van bereikbaarheid en communicatie, snelheid van handelen, deskundigheid en effectiviteit. Ook op enkele tevredenheidsaspecten als contact krijgen met de medewerker en deskundigheid van de medewerker, scoorde Stichting Rechtsbijstand opvallend hoog.

achmea logo