BP Nederland over de training 'Omgaan met agressie'

British Petrol: opleiden is basis van gezond ondernemen

BP logo

De omgeving waarin een werknemer of stagiair de werkzaamheden uitvoert, is allesbepalend voor de sfeer en de motivatie. De bedrijfscultuur en bedrijfsmissie van BP zijn dan ook duidelijk neergezet.BP hecht er veel belang aan resultaatgericht, innovatief, progressief en groen te zijn.

In alles wat we doen en zeggen, willen we ons aan deze vier brand values conformeren:

  • Resultaatgericht – wereldwijde standaarden neerzetten; ‘BP Connect’
  • Innovatief – het leveren van oplossingen die tot een doorbraak leiden; ‘Ultimate brandstoffen’
  • Progressief – altijd op zoek naar een nieuwe en betere benadering; ‘net een beetje beter-campagne’
  • Groen – het tentoonspreiden van leiderschap op het gebied van milieu ‘Cleanest Ship’.

Om aan deze bedrijfsmissie te voldoen wordt de bedrijfscultuur bepaald door de BP-gedragscode, waarin voor ieder individu in BP geldende normen duidelijker en gedetailleerder worden uiteengezet. Dat BP het opleiden van medewerkers en stagiaires serieus neemt, blijkt wel uit de aanwezigheid van een trainingscoördinator. “In mijn taak als trainingscoördinator bewaak ik onder andere dat de inhoud van de trainingen aansluit bij de praktijk. Het bedrijf heeft daarnaast zijn eigen fieldtrainer en 5 regio managers die gespecialiseerd zijn in de BP Academy en de medewerker/stagiair bijstaan in de praktijk. De Vroe: “We leiden nu voornamelijk mensen op in de BBL-structuur, ofwel medewerkers van BP. Door op deze wijze op te leiden hebben we meer structuur, borgen we veiligheidsissues en is de opleiding consistent”, aldus de heer Hein de Vroe. In totaal heeft BP in Nederland circa 400 benzinestations waarvan 85 leerbedrijven.

Vijf trainingen per jaar

De trainingscoördinator en de fieldtrainer zorgen er samen voor dat de medewerkers de juiste informatie krijgen om verder te groeien en zich verder te ontwikkelen. "De BP Academy is het interne scholingsinstituut dat medewerkers tot en met niveau 4 opleidt. Als medewerker van BP volg je per jaar vijf trainingen, daarnaast leer je tijdens het werk in je eigen benzineverkooppunt. Op iedere locatie is een praktijkopleider die zorgt voor begeleiding en ondersteuning. Er zijn trainingen op het gebied van ARBO, milieu, veiligheid, verkoop en klantgerichtheid. Het zijn allemaal interne opleidingen waar naast de eigen fieldtrainer, externe trainingsbureaus voor ingehuurd worden. We hebben goed contact met de opleidingsinstituten. Vijf jaar geleden hebben we in een open cultuur met het ROC gezocht naar de meest praktische aanpak”.

"In december gaan 55 van onze sitemanagers hun diploma MBO4 uitgereikt krijgen, met als gouden randje een HBO certificaat! We zijn apetrots op dit resultaat waarmee we de eerste benzinemaatschappij zijn die dit voor elkaar heeft gekregen! Mede hierdoor weten we zeker dat we nog beter tegemoet kunnen en zullen komen aan de behoeftes van onze klanten".

Trainingscoördinator BP Nederland BV.

"Door een niet aflatende verharding van de maatschappij bestaat er steeds meer behoefte aan trainingen op maat op het gebied van ‘omgaan met agressie’. We zijn op zoek gegaan naar een partner die aanvoelt wat onze mensen meemaken en te verduren krijgen, als ze bij de uitvoering van hun beroep worden geconfronteerd met individuen of groepen die normen en waarden aan hun laars lappen. We hebben al eerder goede ervaringen opgedaan met Focus uit Dongen: begeleiden van collega’s die er ‘een beetje door zitten’. Nu verzorgen ze regelmatig een intensieve maar leerzame training ‘omgaan met agressie’. De resultaten zijn zeer bevredigend, de mensen voelen zich weer gesterkt en gewaardeerd. Ze weten dat BP achter hen zal blijven staan, ondersteund door sterke partners als Focus en de LandelijkeStichtingTegenZinloosGeweld."