Training coachend leidinggeven

Coaching heeft tot doel medewerkers te inspireren tot het optimaal ontplooien van hun kwaliteiten en te faciliteren bij hun ontwikkeling naar zelfsturing. Bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid stimuleert pro-activiteit en zelfcontrole. In deze training leert u uw medewerkers te begeleiden in het vinden en ontwikkelen van hun eigen oplossingen in plaats van het aanreiken van uw eigen manieren. Tevens komen tijdens deze training Coachend leidinggeven de relevante medewerkergesprekken aan bod.


Uitgangspunten training coachend leidinggeven:

 • De training wordt gegeven vanuit de stelling dat coachgesprekken altijd op evenwaardige basis tussen leidinggevende en medewerker plaatsvinden.
 • De training gaat uit van de filosofie dat coaching tot doel heeft de medewerkers te inspireren en faciliteren om het beste uit zichzelf te halen en niet om het beste van uzelf in de medewerkers te stoppen.
 • De training richt zich op de vaardigheden om bij medewerkers het zelflerend, zelfcorrigerend en zelfsturend vermogen te ontwikkelen.
 • Tijdens de training zullen vooral praktijkcases geoefend worden, afgewisseld met discussie- en instructie-onderdelen.
 • De training wordt gegeven binnen de kaders van de meest recente ontwikkelingen en veranderingen binnen uw organisatie.
 • De training biedt de leidinggevende deelnemers een beter inzicht en zéér praktische gereedschappen om de medewerkers tijdens veranderingsprocessen te coachen in het vergroten van de veranderings- bereidheid en de veranderingsgeschiktheid.
 • Het inzicht en de gereedschappen richten zich niet op een directieve maar op een begeleidende wijze van leidinggeven.

Globale doelstellingen training coachend leidinggeven:

 • Inzicht in eigen kwaliteiten en valkuilen.
 • In staat zijn tot zelfsturing.
 • Kennis van de training de basisprincipes en -vaardigheden van coaching.
 • Beheersing van vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van coachgesprekken.

Mogelijke programmapunten training coachend leidinggeven:

 • De relatie tussen gedrag, vaardigheid, overtuiging, normen & waarden en identiteit.
 • Externe en interne beïnvloeding van gedrag.
 • Belemmerende en bekrachtigende overtuigingen.
 • Het proces van willen, denken, doen en voelen.    
 • Situationeel Leidinggeven van Hersey & Blancard.
 • Sturing geven aan eigen denken en handelen.
 • Zelfanalyse als basis voor zelfsturing.
 • De rol van coaching als voorkeursstijl in leidinggeven.
 • Randvoorwaarden voor coaching.
 • Eigenschappen, kwaliteiten en kenmerken van een goede coach.
 • Het coachproces.
 • Communicatieve basisvaardigheden.
 • Specifieke coachvaardigheden.
 • Het coachen van verschillende typen medewerkers
 • De relatie tussen coachgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken en het voeren van deze gesprekken.
 • Afspreken en aanspreken
 • Spiegelen

De definitieve duur en inhoud van deze meerdaagse training coachend leidinggeven wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►

 

Coaching

Persoonlijke coaching van Focus

Wilt u uw ambities realiseren en heeft u een werkgerelateerde vraag waar u een persoonlijk passend antwoord op zoekt? Dan kan persoonlijke coaching een geschikte benadering zijn.

Door persoonlijke coaching verkrijgt u helderheid over hetgeen u met uw werk wilt bereiken. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat en u leert dusdanig te werken dat efficiëntie en effectiviteit maximaal worden benut.
 

► Lees hier hoe we dat aanpakken