Training Commerciële adviesvaardigheden

De training commerciële adviesvaardigheden is een krachtige stimulans om inzicht en vaardigheden gericht te ontwikkelen. U krijgt beter inzicht in hoe uw houding overkomt op anderen en welke weg bewandeld wordt om een gedegen advies te geven met een mogelijk commercieel resultaat. Daarvan leert u bewust gebruik te maken. Het gaat niet alleen om de inhoud van wát er gezegd wordt, maar ook om het proces hóe er mee omgegaan wordt. De onderdelen in de training Commerciële adviesvaardigheden zijn in elke werksituatie toe te passen. De training is bedoeld voor adviseurs met enige ervaring. Voor beginnende adviseurs kan ook een trainingsprogramma met dit thema verzorgd worden. De training is bedoeld voor iedereen die wil openstaan voor een kritische kijk op hun commerciële houding, gedrag en adviesvaardigheden én de mogelijke verbetering daarvan.

Samen met trainer en acteur wordt op praktische wijze scherpte gebracht in uw commerciële adviesrol om uiteindelijk een extra toegevoegde waarde te kunnen leveren voor uw klanten, uw organisatie en voor uzelf. De training reikt effectieve handvatten en vaardigheden aan zodat u ook in staat wordt gesteld effectief te verkopen.


Mogelijke programmapunten training 'Commerciële adviesvaardigheden':

 • Telefonisch afspraken maken:
  ›    Aanpak van het gesprek.
  ›    Wat is het commercieel doel voor het gesprek op afspraak?
  ›    Hoe sluit u het telefoongesprek contracterend af?
 • Het commercieel adviesgesprek (met acteur):
  ›    Hoe vertaal je het commercieel doel in uw gesprek?
  ›    Hoe werkt u toe naar een opdracht en hoe verkrijgt u deze daadwerkelijk?
  ›    De adviescyclus in een commercieel gesprek?
  ›    Hoe gaat u om met bezwaren, o.a. koopbezwaren, prijsbezwaren, etc.?

Met deze training doen de deelnemers kennis en ervaring op in het verkopen van adviesdiensten. Daarnaast biedt de training de mogelijkheid om ook ervaringen uit te wisselen. Een belangrijk onderdeel is het vormen van een commercieel zelfbeeld. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan telefonische acquisitie en het voeren van adviesgesprekken.

Doelstellingen training 'Commerciële adviesvaardigheden':
Aan het einde van de training:

 • Heeft u een persoonlijke SWOT-analyse als het gaat om kennis, vaardigheden en gedrag op commercieel gebied.
 • Heeft u geleerd hoe telefonische acquisitie toe te passen, van voorbereiding tot zelfevaluatie van het telefoongesprek.
 • Bent u zich bewust van het effect van het handelen op eigen gedrag en op het gedrag van anderen.
 • Bent u bekend met de adviescylus (van voorbereiding tot zelfevaluatie en vervolgacties).
 • Heeft u via oefening praktische kennis en vaardigheden opgedaan om de adviescyclus in gesprekken te benutten.
 • Bent u in staat om prospects en relaties op klantgerichte, klantvriendelijke, professionele en daadkrachtige wijze te woord te staan in gesprekken op afspraak.


De definitieve duur en inhoud van de training 'Commerciële adviesvaardigheden' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►

 

Coaching

Persoonlijke coaching van Focus

Wilt u uw ambities realiseren en heeft u een werkgerelateerde vraag waar u een persoonlijk passend antwoord op zoekt? Dan kan persoonlijke coaching een geschikte benadering zijn.

Door persoonlijke coaching verkrijgt u helderheid over hetgeen u met uw werk wilt bereiken. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat en u leert dusdanig te werken dat efficiëntie en effectiviteit maximaal worden benut.
 

► Lees hier hoe we dat aanpakken