Training Functioneringsgesprekken

Het inzicht verkrijgen in en oefenen met de gespreksvoering staat centraal in de training Functioneringsgesprekken. U krijgt op praktische wijze tools aangereikt om op een gestructureerde en evenwaardige wijze het gesprek in te gaan met de medewerker(s) die u leidinggeeft. De functioneringsgesprekken worden op een coachende wijze gevoerd, waardoor leidinggevende en medewerker steeds beter op een open en ontspannen manier elkaars functioneren bespreken, actiepunten formuleren en
zelfreflectie toepassen. Het praktische gedeelte van de training kan eventueel ondersteund worden door de inzet van een trainingsacteur.

Deze training kan in combinatie verzorgd worden met het thema Beoordelingsgesprekken

Mogelijke programmapunten training 'Functioneringsgesprekken':

 • Het belang van het functioneringsgesprek als management tool
 • Evenwaardigheid en tweerichtingsverkeer
 • Gespreksmodel voor het functioneringsgesprek
 •  Thema’s tijdens het functioneringsgesprek
 • Geven van ruimte en creëren van veiligheid
 • JOHARI-window
 • HORN- en HALO-effect als valkuilen
 •  Voorkomen van conflicten
 • Omgaan met bezwaren en weerstanden
 • Waarnemingen vertalen in motivatiepunten
 • Het maken van concrete afspraken tijdens het functioneringsgesprek
 • Het principe van SMART-doelen stellen
 • Het werken met een persoonlijk ontwikkelings- en actieplan
 • Oefenen in gespreksvoering (optioneel met acteur)


Uitgangspunten training 'Functioneringsgesprekken'::

 • De training wordt gegeven vanuit de stelling dat functioneringsgesprekken een belangrijk onderdeel in coaching vormen, daar bij functioneringsgesprekken sprake is van een evenwaardige gespreksbasis.
 • Tijdens de training zullen voornamelijk praktijkcases geoefend worden, afgewisseld met discussie- en instructie-onderdelen.
 • De training zal plaatsvinden binnen de Focus-filosofie over coaching, hetgeen betekent dat evenwaardigheid en tweerichtingsverkeer een essentiële basis vormen in de benadering.
 • De training leert u de functioneringsgesprekken te voeren door op een juiste wijze gebruik te maken van de informatie uit voorafgaande coachgesprekken.


De definitieve duur van de training Functioneringsgesprekken wordt in overleg met u bepaald en indien nodig afgestemd op de huidige systematiek binnen uw organisatie.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►

 

Coaching

Persoonlijke coaching van Focus

Wilt u uw ambities realiseren en heeft u een werkgerelateerde vraag waar u een persoonlijk passend antwoord op zoekt? Dan kan persoonlijke coaching een geschikte benadering zijn.

Door persoonlijke coaching verkrijgt u helderheid over hetgeen u met uw werk wilt bereiken. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat en u leert dusdanig te werken dat efficiëntie en effectiviteit maximaal worden benut.
 

► Lees hier hoe we dat aanpakken