Museum Jan Cunen over 'Feedback geven en ontvangen'

Op twee maandagen werd de training gegeven. De evaluatie onder de medewerkers is positief; we hebben wel het gevoel dat er al iets veranderd is, maar om te zorgen dat we de communicatieverandering volhouden en uitdiepen gaan we eind juni weer een sessie organiseren. Van lief naar lef wordt vervolgd…

training bij museum jan cunen

 

Museum Jan Cunen is het gemeentemuseum van Oss. Opgericht in 1935 verzamelt en presenteert het museum negentiende-eeuwse en hedendaagse beeldende kunst. Daarnaast richt het museum zich op de regionale geschiedenis. De eigenzinnigheid en publieksgerichte reputatie van het museum komen tot uitdrukking in de kwaliteit en afstemming van publieksbegeleiding en programmering, met een nadruk op jong talent.

Museum Jan Cunen wil zijn publiek informeren, confronteren en inspireren. Daarom stimuleert het museum de bezoeker om actief te leren kijken. Door een actieve, directe betrokkenheid te creëren worden kunst en cultuur maatschappelijk verankerd. Educatie is het belangrijkste middel om inzicht te bieden in cultuurgeschiedenis, het creatieve proces en de betekenis en functie van beeldende kunst. Binnen de educatie wordt daarom veel en intensief samengewerkt met kunstenaars. Het museum kent een klein maar gepassioneerd team (7,3 fte) medewerkers. Daarnaast werkt een aantal freelance projectmedewerkers aan langlopende projecten. Een jong team met bijna alleen maar vrouwen. Dat geeft een speciale dynamiek aan het geheel.

Van lief naar lef

De medewerkers van Museum Jan Cunen zijn erg betrokken en werken hard. Door de passie voor het werk en de hechte samenwerking heerst er een sterk familiegevoel op de werkvloer. Dit gevoel brengt de mensen dicht bij elkaar, maar heeft echter ook tot gevolg dat ‘vervelende zaken’ niet altijd uitgesproken worden. Bang om de goede werkrelatie te verstoren of niet meer aardig gevonden te worden en daarmee afbreuk te doen aan het familiegevoel.

In de zomer van 2010 werd duidelijk dat er verandering moest worden aangebracht in de communicatiewijze binnen het team om te voorkomen dat er onderhuidse frustraties ontstaan, wat een negatieve invloed zou hebben op de tot nog toe prettige samenwerking. Om de medewerkers hierin te begeleiden werd advies van Focus Advisering Training Coaching ingeroepen. In de op maat gemaakte training Feedback geven en ontvangen, met als passende ondertitel ‘Van lief naar lef’, is gewerkt aan de communicatievaardigheden die horen bij het aanspreken op elkaars gedrag. Doel van de training was het versterken van het teamverband en de mensen leren open en eerlijk naar elkaar te zijn. En dat het bespreekbaar maken van vervelende zaken het teamverband versterkt en de samenwerking aanzienlijk verbetert. De training is een goede stimulans geweest om het team hiervan bewust te maken en dit toe te passen op de werkvloer.