P.H. Verheul Groep over 'Leidinggeven met regie'

De maatwerktraining “leidinggeven met regie” heeft er in 4 sessies toe bijgedragen dat ons managementteam sterker is geworden in hun regisserende rol. Naast de duidelijkheid EN het inzicht waar zij (wij) voor staan nemen onze leidinggevenden nu meer het heft zelf in handen.

Wij zijn de Verheul Groep en kiezen voor regie

Onze bedrijvengroep is gespecialiseerd in verzekeringen, pensioenen, hypotheken, financiële planning, bankzaken en makelaardij o/g. Onze klanten bedienen wij vanuit 3 kantoren in de kop van Noord-Holland, te weten in Anna Paulowna, Schagen en Wieringerwerf. Wij werken met 60 collega’s in een slagvaardige en professionele organisatie, waarin wij de klant te allen tijde centraal zetten. Wij streven naar een hoog vakbekwaamheidniveau welke ook blijkt uit onze erkenningen als RmiA, RPA, FFP, SEH en  ISO 9001-2008.

phverheul logo

Onze werkwijze

Binnen ons verzekeringsbedrijf bieden wij als onafhankelijk intermediair zowel particulieren als zakelijke relaties alle voorkomende diensten op het gebied van verzekeringen en financieel advies. In ons makelaardijbedrijf richten wij ons op woningmarkt in de kop van Noord-Holland. De afgelopen jaren is ook onze onderneming geconfronteerd met een uiterst turbulente omgeving. Door de bank- en kredietcrisis hebben wij de gevolgen voor ons en voor onze klanten op de woning- en hypotheekmarkt aan den lijve ondervonden. Het verscherpte toezicht en regelgeving vanuit de overheid dwingt ons onze praktijk aan te passen waarbij we voortdurend moeten letten op de gevolgen en consequenties voor onze klanten. Wij kiezen ervoor door te groeien in een markt die qua imago en verdiensten enorm onder druk staat. Wij menen het verschil te kunnen maken met waardevolle financiële diensten, waar anderen meer moeite hebben dit waar te maken.

Om deze groei en ambities gestalte te geven is de optimale inzet van onze mensen van cruciaal belang. Zij maken elke dag het verschil richting onze klanten. Om onze mensen, veruit ons belangrijkste kapitaalgoed, optimaal te laten functioneren is een juiste aansturing en ondersteuning vanuit het (midden-)management van doorslaggevend belang. Zij moeten organiseren dat onze teams de steeds kritischere consument van de meest passende adviezen en oplossingen voorzien in combinatie met een enorme toename aan (gedwongen) administratie. Intern hebben wij continue spanning om verhouding tussen de klantvraag naar persoonlijke service en facetime te combineren met vele administratieve handelingen. Ons werk wordt steeds administratiever terwijl klanten en onze medewerkers de waarde halen uit het klantcontact. Het sturen en regisseren van deze werkomgeving leggen wij in toenemende mate neer bij onze teamleiders. Dat varieert van het zo goed mogelijk inrichten van onze ict-omgeving tot aan servicegerichtheid van de medewerkers tot aan dossiercontroles.

Training gericht op regie

Na afstemming met onze vaste HR Adviseur, Reinhart Brandse van HR Support Nederland hebben we Focus Trainingen gevraagd een training leidinggeven te organiseren om ons managementteam (teamleiders en directie) sterker te maken in hun regiefunctie. Wij kunnen als klein en slagvaardig bedrijf als geen ander onze eigen koers bepalen, ondanks dat invloeden van buiten hier continue op ingrijpen. Een al genoemd voorbeeld is de verscherpte regelgeving in de financiële sector maar ook onze afhankelijkheid van het (soms matige) presteren van verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers. Toch menen wij dat wij uiteindelijk zelf de kwaliteit van onze dienstverlening bepalen. Dit start bij het organiseren van het eigen werk en het uitbreiden van onze eigen invloed. Onze leveranciers (verzekeringsmaatschappijen) moeten we sturen en aanspreken. Onze klanten moeten we laten zien hoe belangrijk een financieel advies en verzekeringsproducten kunnen zijn. Intern moeten we het werkplezier en de uitdaging (ondanks de toegenomen administratie en kritischere consumenten) blijven aanwakkeren.

Resultaat van de training 'Leiding geven met regie'

Het inzicht dat vele (ook omgevings-)factoren maakbaar en stuurbaar zijn, zorgt ervoor dat onze praktijk op de beste manier wordt ingevuld. Naast dat gewenst en ongewenst gedrag wordt benoemd, worden de collega’s (ook directie) hierop aangesproken. Het inzicht dat iedereen moet doen waarvoor hij/zij is aangenomen wordt duidelijker. Het om mensen heen organiseren waar dingen niet gaan of lopen, verbannen wij naar de achtergrond en pakken het juist bij de kern aan: Organiseren en regisseren op de plek waar het moet. En dat is wat wij wilden: een sterker managementteam om al onze mensen te laten excelleren in de adviezen aan en oplossingen voor onze klanten zodat zij een zorgeloze (financiële) horizon hebben.