Training Projectmanagement

De training Projectmanagement is bedoeld voor projectleiders en leden van projectteams, die voor de realisatie van een project multidisciplinair moeten werken, bijvoorbeeld bij beleids(studies), automatiseringsprojecten, opleidingsprojecten, organisatie- veranderingsprojecten en overige projecten. Aan de hand van echte of gesimuleerde projecten wordt uitgewerkt en behandeld wat er in de praktijk bij projecten kan gebeuren. Oefenen, reflectie en korte theoretische inleidingen zijn onderdeel van deze training. Als uitbreiding en ter vergroting van het praktijkgehalte kan geoefend worden met een acteur.

Het programma volgt de fasen van projectmanagement. Het liefst werken we de training op maat voor u uit. We kunnen de training een hele praktische invulling geven en met praktijkprojecten werken (maximaal drie of vier lopende of startende projecten). Tijdens of na de training kunnen afspraken over een standaard manier van werken met projecten voor een afdeling of organisatie gemaakt worden.

Mogelijke programmapunten training 'Projectmanagement':

 • De principes van projectmatig werken
 • Het toepassen van de principes en de methodiek van projectmatig werken
 • De projectfasen
 • Projectmanagement en organisatie:
      - theorie over projectmanagement
      - succes- en faalfactoren van projecten
 • De fases in een project:
      - initiatief
      - definitie
      - ontwerp
      - voorbereiding
      - realisatie
      - nazorg
 • De rollen van de opdrachtgever, de projectleider en de projectleden
 • De methode van projectmatig werken
 • Cultuur en projectmanagement
 • Teamrolmanagement
 • Plannen
 • Omgaan met conflicten
 • Reflectie op eigen projecten vanuit verschillende rollen
 • Afdelingsafspraken projectmanagement

Doelstellingen training 'Projectmanagement':

 • Het verkrijgen van een theoretisch kader (wat is projectmanagement) en het verwerven van de praktische vaardigheden die bij projectmanagement horen.
 • Aan het einde van de training zijn persoonlijke leerpunten (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd.

De definitieve duur en inhoud van de training Projectmanagement wordt in overleg met u bepaald.

   Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►