DAB Pumps over 'Coachend leidinggeven'

De doelstellingen voor dit traject zijn behaald. De teamleiders hebben bagage meegekregen om in de praktijk mee aan de slag te kunnen. Begeleiding wordt verzorgd vanuit het management. Zo vinden er maandelijks gesprekken plaats en bezoekt het management de teamleidersvergadering. Belangrijkste punt is dat de teamleiders onderling elkaar ook opzoeken om punten te bespreken.”

Algemeen directeur van DAB Pumps BV.

DAB staat al meer dan 30 jaar wereldwijd bekend om haar uitmuntende techniek, kwaliteit en betrouwbaarheid in elektrische waterpompen en pompsystemen. Mede dankzij investeringen en een sterke groei heeft DAB zich ontwikkeld tot een volwassen onderneming met meer dan 600 personeelsleden verdeeld over drie productielocaties. DAB ontwerpt en bouwt pompen vanuit haar eigen visie: inspelen op de stijgende en veranderende vraag uit de markt. Om aan deze eisen uit de markt te voldoen ondersteunt DAB haar klanten naast het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten met een efficiënte en flexibele service.

DAB wordt in de Benelux vertegenwoordigd door zo’n 45 personeelsleden, met het hoofdkantoor in Drunen (Nederland) en een verkoopkantoor in Groot-Bijgaarden (België). Dankzij de klantgerichte werkwijze en service is DAB succesvol en wint ze steeds meer terrein in de markt.

Om dit succes te kunnen borgen is het belangrijk om intern alles goed op elkaar af te stemmen. Enige tijd geleden heeft binnen DAB een herstructurering plaatsgevonden. Een viertal teamleiders zijn aangesteld om de lijnen zo kort mogelijk te houden en de drempel richting de medewerkers te verlagen. Elke teamleider is verantwoordelijk voor zijn eigen divisie, deze zijn verdeeld in: logistiek, verkoop binnendienst, service en administratie. De aangestelde medewerkers zijn intern doorgestroomd naar de functie van teamleider. Het management van DAB vond het belangrijk dat de teamleiders een goede start konden maken in hun nieuwe functie en zo is de vraag naar een training “coachend leidinggeven” ontstaan. De thema’s timemanagement en delegeren stonden centraal.

Training | Coachend Leidinggeven

In het verleden was DAB al eens getraind door Focus en door de goede ervaringen is voor het traject coachend leidinggeven wederom voor Focus Training gekozen. Wat vooral aansprak was het maatwerk programma. Tijdens de intakegesprekken kwamen de struikelblokken aan het licht. Deze werden als programmapunten tijdens de training aangepakt. Meer gericht sturen vanuit de eigen werkplek was daarbij belangrijk.

Tijdens de training werd gebruik gemaakt van een acteur. De praktijkproblemen werden nagespeeld en besproken. Het traject bestond uit meerdere dagen. In de periode ertussen kon het geoefende gelijk in praktijk gebracht worden. Tijdens de trainingsdagen werd de terugkoppeling gegeven en gezocht naar een juiste oplossing.

DAB LOGO