Kiobra over de cursus 'Functionerings- en beoordelingsgesprekken'

kiobra logo

Kiobra, (voorheen Kinderopvang Uden e.o.) B.V. is een middelgrote organisatie voor kinderopvang in Uden en omgeving. Wij verzorgen opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit doen we door dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar met ongeveer 200 kindplaatsen aan te bieden en in de vorm van Buiten Schoolse Opvang, dus  voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang voor kinderen van 4 – 12 jaar. Hiervoor hebben we een kleine 400 kindplaatsen. Kinderopvang is een groeimarkt en we zijn dan ook nog steeds op zoek naar locaties voor uitbreiding.

Kiobra ziet zichzelf als een maatschappelijke onderneming. De enige aandeelhouder is Stichting Kinderopvang Uden e.o. Wij kunnen dus het geld wat met kinderopvang wordt verdiend terug investeren in onze onderneming, er zijn geen aandeelhouders die om een rendement van hun investeringen vragen.

Als maatschappelijke onderneming willen we een hoogwaardige kwaliteit leveren aan de kinderen en de ouders die hun kinderen aan ons toevertrouwen. De kwaliteit wordt o.a. geborgd door de HKZ-certificering die we al enkele jaren hebben. Ook willen we een lerende organisatie zijn die continu zoekt naar verbeteringen in het aanbod en aansluiting zoekt bij de vraag van de ouders. Naast de kwaliteit willen we ook een goede prijs-kwaliteitverhouding realiseren. Met onze uurprijzen zitten we dan ook bewust onder de normvergoeding die het rijk hanteert. Dit kan omdat winstmaximalisatie geen hoofddoelstelling van de onderneming is. Ook voor het personeel willen we een goede werkgever zijn.

Cursus beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken

In 2009 wordt er gewerkt aan het opzetten van het personeelsbeleid. Een behoorlijke klus. Natuurlijk is er de CAO Kinderopvang en zijn er in het verleden verschillende regelingen opgesteld voor reiskosten, studiekosten e.d., maar we vinden dit onvoldoende. Personeelsbeleid moet een geheel aan voorzieningen zijn die personeel zekerheid biedt maar ook ontwikkelkansen en nieuwe uitdagingen. Dit natuurlijk binnen de mogelijkheden van de onderneming. Een van de eerste stappen die we hierin gezet hebben is het verbeteren van de cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. De kennis binnen de organisatie werd door het management onvoldoende geacht om dit zelf te gaan bedenken. Een cursus om tot goede beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken te komen werd door ons noodzakelijk geacht. Op basis van enkele offertes hebben we met name op basis van inhoud en uitstraling voor Focus gekozen. Hierbij hebben we gekozen voor cursus op de locatie van Focus in Dongen en voor het inzetten van een actrice. Qua prijs maakten de offertes weinig verschil, maar de prettige contacten tijdens het offertetraject en de inhoud die goed aansloot op onze vraag maakte de keuze vrij eenvoudig.

De cursus gaf een breed beeld van de functie van de verschillende gesprekken, de resultaten die behaald kunnen worden met de cursus beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Ook waren de oefeningen met de actrice zeer leerzaam en verhelderend. Soms een  goede spiegel voor eigen handelen. Dit, naast de zeer prettige locatie maakte de cursus voor ons tot een succes en maakt dat er nu binnen de organisatie enthousiast gewerkt wordt aan de randvoorwaarden voor goede beoordelings- en functioneringsgesprekken, waar we volgend jaar mee aan de slag willen gaan.

Verrassend was voor ons het evaluatiegesprek. Dit gesprek ging duidelijk verder dan de naam doet vermoeden. Niet alleen terugkijken, maar ook extra tips, extra informatie en handvatten om verder te komen. Dit, gekoppeld aan de uitnodiging om bij vragen gerust contact op te nemen maakt het de keuze voor ons gemakkelijk om een volgende keer weer voor Focus te gaan.