Training Monteur als ambassadeur

Monteurs vervullen een belangrijke rol in het contact met uw klant. Zij hebben het eerste face-to-face contact en daarnaast hebben zij een imagobepalende factor. In de training 'Monteur als ambassadeur' wordt ingegaan op de rol van de monteur en welke effecten deze rol heeft op de klant (zowel positief als negatief). Monteurs hebben tevens te maken met een verscheidenheid aan klantcontact. Verschillende mensen, in verschillende rollen met uiteenlopende niveaus. Dit vraagt van de monteur een flexibele en sensitieve houding ten aanzien van klantcontact. Met de training 'Monteur als ambassadeur' worden de monteurs ondersteund in de manier waarop zij hiermee kunnen omgaan: signaleren, er naar handelen en zodanig dat dit binnen de verwachtingen van de klant past.

Mogelijke programmapunten training 'Monteur als ambassadeur':

 • Bewustwording van klantgerichtheid en bijbehorende vaardigheden:
  -    Wat verwacht de klant van een monteur van uw organisatie?
  -    Wat verwacht u van de monteur?
  -    Stel dat u klant bent, wat verwacht u dan van een monteur?
  -    Wat doet de monteur in voorbereiding op zijn werkdag?
  -    Wat verwacht de monteur van zijn leidinggevende om hem te ondersteunen in klantcontact?
 • Luistervaardigheden
 • Het nut van een goed 'visitekaartje' zijn.
 • Het gesprek starten, leiden en afronden.
 • Hoe om te gaan met vragen van klanten over extra diensten.
 • Klachten en bezwaren
 • Adviseren


Doelstellingen training 'Monteur als ambassadeur':

 • U bent zich bewust van de rol van monteur van uw organisatie.
 • U heeft nagedacht over de positieve en negatieve invloeden van uw gedrag op klantgerichtheid en wat u ermee kunnen doen.
 • U heeft praktische handreikingen gekregen in gesprekken met klanten.
 • Door middel van communicatieoefeningen en rollenspellen ziet u het belang in van communicatieve vaardigheden.
 • U heeft kennis en vaardigheden opgedaan van diverse communicatieve onderdelen zoals gesprekstechnieken en vraagtechnieken.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Monteur als ambassadeur'wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►