Training voor Customer service

Als medewerker van de klantenserice, servicebalie of in het Engels Customer service, bent u verantwoordelijk voor het klantgericht en pro-actief bedienen en beheren van klanten en relaties. Om uw vaardigheden omtrent communicatie, klantgerichtheid en professionaliteit te ontwikkelen en verbeteren, verzorgt Focus trainingen in Customer service.

Mogelijke programmapunten training voor Customer service:

 • Commerciële instelling:      
  ›    Servicemedewerker of verkoper: verschillen en overeenkomsten.
  ›    Voordelen van de rol van servicemedewerker voor afhandeling en meerverkoop.
  ›    Meerverkoop: doe ik het voor de klant, voor het bedrijf of voor mezelf?
 • Observeren en luisteren:
  ›    Hoe ontdek ik als servicemedewerker kansen t.b.v. een oplossing en/of meerverkoop?
  ›    Kritisch waarnemen van het klantgesprek zonder waarde-oordeel.
  ›    Vanuit waarnemingen het gesprek op gang brengen.
  ›    Dóórvragen en actief luisteren.
  ›    Klantsituatie verkennen.
  ›    Klantbehoefte peilen.
  ›    Klantkennis peilen.
 • Adviseren en contracterend afsluiten:
  ›    Adviseren op het niveau van de klant.
  ›    Adviseren naar klantbehoefte.
  ›    Het vragen naar voorlopige goedkeuring.
  ›    Omgaan met klachten en bezwaren.


Doelstellingen training voor Customer service:        

 • U bent zich bewust van de eisen die aan gesteld worden aan u als servicemedewerker, zowel op het gebied van wat de klant mag verwachten alsook wat het bedrijf van u mag verwachten.
 • U bent volledig ingelicht omtrent de commerciële basiskennis die noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in commerciële processen.
 • U bent in staat om vanuit het signaleren van (meerverkoop)kansen het gesprek op gang te brengen, de situatie en behoefte van de klant in kaart te brengen en het klantgesprek contracterend af te handelen.

De definitieve duur en inhoud van de training voor Customer service wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►