Training Communicatievaardigheden

Velen zijn zich ervan bewust dat het goed is hun manier van communiceren kritisch onder de loep te nemen. De training Communicatievaardigheden is niet gericht op het oefenen van trucs, maar wel voor wie een niveau dieper wil komen en daarmee ook blijvend resultaat wil boeken. De onderdelen in de training zijn in elke werksituatie toe te passen. De training is bedoeld voor iedereen die wil openstaan voor een kritische kijk op hun houding en gedrag én de mogelijke verbetering daarvan gericht op communicatie.

De training Communicatievaardigheden is een krachtige stimulans om communicatievaardigheden gericht te ontwikkelen. U krijgt beter inzicht in hoe de houding overkomt op anderen. Daarvan leert u bewust gebruik te maken. Het gaat niet alleen om wát er gezegd wordt, maar ook om hóe het gezegd wordt. De vraag is immers altijd: Wat hoort de ander en hoe interpreteert hij/zij dit?

Mogelijke programmapunten training 'Communicatievaardigheden':

 • Communicatiemodel
      - verbale communicatie
      - non-verbale communicatie
      - ruis in de communicatie
 • Luisteren en vragen (LSD)
      - actief luisteren
      - samenvatten
      - vragen stellen en doorvragen
 • Gesprekstechnieken
      - trechtertechniek
      - controletechniek
      - meebuigtechniek
      - parkeertechniek
      - fixeertechniek
 • Vraagsoorten
      - open vragen
      - gesloten vragen
      - keuzevragen
      - stel dat vragen
 • Helder communiceren en formuleren
 • Regels voor feedback
 • Feedback geven en ontvangen
 • Praktijkoefeningen en rollenspelen

Doelstellingen training 'Communicatievaardigheden':            

 • Aan het einde van de training zijn de deelnemers zich bewust van het effect van het handelen op eigen gedrag en op het gedrag van anderen.
 • Aan het einde van de training zijn gesprekstechnieken sterk verbeterd.
 • Aan het einde van de training hebben de deelnemers veel praktische kennis en vaardigheden opgedaan om boodschappen helder en tactisch over te brengen.
 • Aan het einde van de training zijn de deelnemers in staat om zijn/haar mening op een goede wijze te uiten zonder direct irritaties bij de ander op te wekken.
 • Aan het einde van de training zijn de deelnemers in staat om feedback te geven en te ontvangen.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Communicatievaardigheden' worden in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►