Training Resultaatgericht communiceren

Centrale thema in de training 'Resultaatgericht communiceren' is: ‘Hoe krijg ik duidelijkheid?’. Hoe zet ik gesprekstechnieken zodanig in dat alles zo duidelijk mogelijk wordt? Deze training is ook geschikt als teamtraining: hoe krijg ik een welwillend, enthousiast, open en eerlijk team?

Een uitgebreide training in communicatieve vaardigen en technieken die op uiteenlopende wijze ingevuld kan worden.

Mogelijke programmapunten training 'Resultaatgericht communiceren':

 • Écht luisteren: Luisteren Samenvatten Doorvragen
 • De kunst van het vragen stellen
 • Complimentenwaaier
 • Feiten en interpretatie
 • Kwetsbaar opstellen
 • Weerstanden en klachten: hoe ermee om te gaan?
 • Motiveren en beïnvloeden: resultaatgerichte communicatie
 • Ik-boodschappen
 • Professioneel geven en ontvangen van feedback
 • Vraagsoorten ter verhoging van de efficiëntie en effectiviteit
 • Gesprekstechnieken ter verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit
 • Kennispeilende vragen, situatie verkennende vragen en behoefte peilende vragen
 • Toepassen van het "zeg wat je gaat doen" principe
 • Gedurende de gehele dag oefenen de deelnemers met zelf ingebrachte praktijksituaties (in de vorm van rollenspelen of discussie).

Doelstellingen training 'Resultaatgericht communiceren':
Aan het einde van de training:

 • Zijn de deelnemers gegroeid in hun openheid.
 • Heeft u inzicht gekregen in de diversiteit van communicatietechnieken.
 • Heeft u geleerd om beter en meer vragen te stellen en zich niet te snel te laten afschepen.
 • Kent u meerdere manieren om duidelijkheid in een gesprek te kunnen brengen.
 • Heeft u geoefend met de verschillende gespreksvaardigheden.
 • Bent u zich bewust van de eisen die aan hen gesteld worden op communicatief gebied.
 • Bent u volledig ingelicht omtrent de basiskennis die noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in communicatieprocessen.
 • Bent u in staat om vanuit actief luisteren het gesprek op gang te brengen, op actuele vraagstukken in te spelen, de situatie en behoefte te analyseren en dat te verbinden naar de gesprekspartner.
 • Creëren van een belevingsverandering: vermindering van weerstand in sociale situaties en het vergroten van het zelfvertrouwen.
 • Komt u krachtiger over in contact met interne klanten.
 • Leiden de aangereikte middelen naar een verfijning in communicatie met anderen.


De definitieve duur en inhoud van de training 'Resultaatgericht communiceren' wordt in overleg met u bepaald

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►