Training Gesprekstechnieken

Communiceren doen we allemaal; maar doen we dat ook effectief? Weet jij je in alle situaties krachtig en helder uit te drukken en bereik je ook je doel? Veel mensen hebben moeite met in contact komen met anderen of worden vaak anders begrepen dan de bedoeling was.

In de training 'Gesprekstechnieken' wordt aandacht besteed aan hoe je meer feeling kunt krijgen met gesprekken met een gevoelsaspect of commercieel doel. Je krijgt tips aangereikt en oefent in rollenspellen de gespreksvaardigheden die horen bij het voeren van een gesprek van jouw voorkeur. Dit kan een commercieel gesprek zijn, maar bijvoorbeeld ook een beoordelingsgesprek.

Je krijgt beter inzicht in hoe jouw houding overkomt op anderen. Daarvan leer je bewust gebruik te maken. Deze training wordt op maat gemaakt op basis van de ontwikkelbehoefte van het individu of team.

Mogelijke programmapunten training 'Gesprekstechnieken':

 • Gesprekstechnieken
 • Gespreksvaardigheden voor leidinggevenden
 • Motiveren en inspireren van medewerkers
 • Vraagtechnieken
 • De kunst van het vragen stellen
 • Meta-communicatie
 • Feiten en interpretatie
 • Het proces van willen, denken, doen en voelen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Aanspreken en afspreken
 • Bewustwording van uw rol (van lief naar lef).
      - Wat is uw persoonlijke drive in uw (commerciële) rol?
 • Communicatievaardigheden:
  - Luisteren
  - Samenvatten
  - Doorvragen
  - Meta-communicatie
  - Stemgebruik (VITAS – Volume, Intonatie, Tempo, Articulatie, Stilte).
 • Vraagsoorten ter verhoging van de efficiëntie en effectiviteit (aan de telefoon).
 • Gesprekstechnieken ter verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit (aan de telefoon).
 • Het principe van het doorvragen om de (klant)situatie te verkennen en de (klant)behoefte te peilen.
 • Omgaan met lastige situaties.
 • Omgaan met weerstand.
 • Onderhandelingsvaardigheden.

Doelstellingen training 'Gesprekstechnieken':

 • Je bent gegroeid in je openheid naar je medewerkers of collega's.
 • Je hebt geleerd om beter en meer vragen te stellen in plaats van eerst te concluderen.
 • Je hebt inzicht gekregen in eigen kwaliteiten en valkuilen binnen diverse soorten gesprekken.
 • Je hebt geleerd je medewerkers of collega's meer vertrouwen en verantwoordelijkheid kunnen geven.
 • Je beheerst vaardigheden die nodig zijn voor het voeren van medewerkergesprekken of commerciële gesprekken.
 • Je ontdekt hoe je je persoonlijke 'interactiestijl' kunt verbeteren en wat je daar voor profijt van kunt hebben, zowel privé als in allerlei werksituaties.
 • Je wordt zekerder en daardoor effectiever in je (manier van) communiceren.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Gesprekstechnieken' wordt in overleg bepaald.

Interesse of vragen? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.


Mogelijk ook interessant: Communicatievaardigheden, Resultaatgericht communiceren, Beoordelingsgesprekken

 

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►