Training Coaching en Opvang

Tijdens de training coaching en opvang wordt, vanuit coaching, aandacht besteed aan de verzorging van de eerste opvang na een agressie-incident. Dit betekent specifieke coaching in het nazorgtraject waarbij verschillende onderdelen zijn te onderscheiden. Zoals: het herkennen van stress-signalen, stellen van coachvragen, inlevingsvermogen, drie-stappenmodel en het bespreken van agressie-incidenten en -patronen in het team.

De behandeling van een agressie-incident verschilt per organisatie. Dat betekent uw vraagstuk door Focus wordt omgezet in een maatwerktraject dat past bij uw organisatie.

Mogelijke programmapunten training 'coaching en opvang':

 • Wat is coaching en welke vaardigheden zijn benodigd?
 • Oefenen van coachingsvaardigheden
 • Het opbouwen en het belang van vertrouwen
 • Logische reacties als gevolg van een heftig incident
 • Omgaan met emoties
 • Verzorgen van de eerste opvang
 • Coachen in het nazorgtraject
 • Do’s en don’ts bij opvanggesprekken
 • Structuur bij opvanggesprekken
 • Oefenen van verschillende soorten agressie- en opvanggesprekken met acteur.
 • Hoe herken ik spanning bij mezelf? Hoe verminder ik spanning? Hoe verminder ik spanning bij een ander?
 • Luisteren naar hetgeen gezegd en hetgeen niet gezegd wordt.
 • Non-verbale communicatie
 • Het stellen van (coach)vragen
 • Herkennen van stress-signalen
 • Agressie-incidenten en -patronen in team bespreken.


Doelstellingen training 'coaching en opvang':

 • Aan het einde van de training:
 • Bent u zich bewust van uw rol en die van de medewerkers in de processen die leiden tot agressie èn van de gereedschappen die agressie kunnen voorkomen of verminderen.
 • Heeft u het inzicht vergroot van de vaardigheden bij het omgaan met agressie.
 • Heeft u die kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om de lichamelijke spanningsverschijnselen te verminderen.
 • Heeft u geoefend met verschillende coachingsvaardigheden.
 • Weet u welke reacties logisch zijn na een heftig incident en welke verwerkingsfases er zijn.
 • Heeft u kennisgenomen van de gespreksstructuur bij een opvanggesprek.
 • Heeft u een aantal opvanggesprekken gezien, geoefend en nabesproken met als uitkomst tops en tips.

De definitieve inhoud en duur van de training 'Coaching en Opvang (bij agressie)' wordt in overleg met u bepaald en waar nodig afgestemd op het agressieprotocol van uw organisatie.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►