Schrijftraining

Goede en effectieve teksten en brieven kenmerken zich door de juiste afstemming tussen de doelen van de afzender en de wensen/behoefte van de ontvanger. De schrijver moet niet alleen de inhoud van zijn boodschap helder kunnen ordenen en formuleren, hij moet ook aansluiten bij de lezer. Dat laatste vergt dat de schrijver zijn leespubliek zo goed mogelijk moet kennen (voorkennis, houding, e.d.). In de Schrijftraining oefenen we met een werkwijze die ervoor zorgt dat schriftelijke communicatie daadwerkelijk zakelijk en klantgericht is. Deze training kan ingezet worden voor zowel schriftelijke correspondentie als e-mail.

Mogelijke programmapunten 'Schrijftraining':

 • Kennis nemen van richtlijnen m.b.t. klantgerichte e-mails, brieven of overige correspondentie.
 • Verschillen tussen doelgroepen herkennen die invloed hebben op de wijze van communiceren.
 • Aanknopingspunten bij de doelgroep voor de eigen boodschap benoemen.
 • Schrijfproducten binnen de organisatie, uitwisseling.
 • Het schrijfproces, wat voor schrijver bent u?
 • Klantgericht schrijven
 • E-mails, verslagen, brieven.
 • Wanneer een 't', 'd' of 'dt'?
 • Grammatica
 • Werkwoordspelling en -vervoeging

Indien gewenst kan in de Schrijftraining tevens Nederlandse taal, spelling en grammatica worden behandeld. Om hieraan invulling te geven maken wij gebruik van diverse (huiswerk)oefeningen en materialen. Het programma van deze training wordt op basis van de werkelijke leerwensen van de doelgroep samengesteld.

Doelstellingen 'Schrijftraining':  
U kunt na afloop:

 • Basaal onderzoek doen naar doelgroepen.
 • Verschillen tussen doelgroepen herkennen die invloed hebben op de wijze van communiceren.
 • Aanknopingspunten bij de doelgroep voor de eigen boodschap benoemen.
 • Kennis over de doelgroep gebruiken bij het schrijven.
 • Tijdens deze training zal u zich bewust worden van uw schrijfgedrag.
 • U heeft zich een klantgerichte manier van schrijven eigengemaakt.
 • Een klantgerichte e-mail of brief schrijven (in correct Nederlands).

De definitieve duur en inhoud van de 'Schrijftraining' wordt in overleg met u bepaald. 

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►