Communicatie en samenwerking

(Team)training 'Communicatie en samenwerking'

Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie en samenwerking. Er valt veel te winnen met het verbeteren van de interne communicatie en door medewerkers te leren hoe ze effectiever kunnen zijn in de onderlinge samenwerking.

Communiceren lijkt eenvoudig, maar de praktijk laat anders zien: fouten, misverstanden en frustratie! Niet zelden wordt dit tot een patroon, dat de kwaliteit en effectiviteit ernstig aantast en dus veel geld kost. Duidelijke, eenduidige communicatie maakt een organisatie betrouwbaar en geloofwaardig en vergroot de effectiviteit en het resultaat.

De training 'Communicatie en samenwerking' is een krachtige stimulans om communicatievaardigheden gericht te ontwikkelen. U krijgt beter inzicht in hoe uw klantgerichte houding overkomt op anderen. Daarvan leert u bewust gebruik te maken. Het gaat niet alleen om wát er gezegd wordt, maar ook om hóe het gezegd wordt. De vraag is immers altijd: Wat hoort de ander en hoe interpreteert hij dit? De onderdelen in deze communicatietraining zijn in elke werksituatie toe te passen. De training is bedoeld voor iedereen die wil openstaan voor een kritische kijk op hun houding en gedrag én de mogelijke verbetering daarvan.

Mogelijke programmapunten training 'Communicatie en samenwerking':

 • Metafoor: uw rol als medewerker
 • Definitie van een team
 • Definitie van resultaatgericht samenwerken
 • Zakelijke en sociale aspecten van resultaatgericht samenwerken
 • Interne klanten en externe klanten; verschillen en overeenkomsten
 • Interne- en externe klantgerichtheid; verschillen en overeenkomsten
 • Groepseffectiviteit
 • Zelfanalyse: sterkte-zwakte-punten op teamniveau en per individu.
 • Vaardigheden in het geven en ontvangen van feedback, complimenten en kritiek.
 • De effecten van interne klantgerichtheid (communicatie en samenwerking) op externe klantgerichtheid.


Doelstellingen training 'Communicatie en samenwerking':

 • Aan het einde van de training:           
 • Bent u bekend met persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën
 • Bent u zich bewust van het effect van het handelen op eigen gedrag, op het gedrag van anderen en ten aanzien van de organisatie.
 • Heeft u veel praktische kennis en vaardigheden opgedaan om boodschappen helder en tactisch over te brengen.
 • Bent u in staat om uw mening op een goede wijze te uiten zonder direct irritaties bij de ander op te wekken.
 • Bent u in staat om feedback te geven en te ontvangen.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Communicatie en samenwerking' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►