Training Interne klantgerichtheid en samenwerking

De kwaliteit van samenwerking is sterk afhankelijk van hoe u communiceert met interne en externe klanten. Hoe beter en efficiënter de communicatie, des te sterker het imago van uw organisatie en het verloop van (interne) processen. De training Interne klantgerichtheid en samenwerking is erop gericht uw professionele houding en gedrag te ontwikkelen en te verbeteren. Deze training is niet gericht op het oefenen van trucs, maar wel voor wie een niveau dieper wil komen en daarmee ook blijvend resultaat wil boeken. De onderdelen in de training zijn in elke werksituatie toe te passen. De training is bedoeld voor iedereen die wil openstaan voor een kritische kijk op hun houding en gedrag t.o.v. klantgerichtheid en samenwerking én de mogelijke verbetering daarvan.

Deze training over communicatieve vaardigheden is een krachtige stimulans om gericht te ontwikkelen. U krijgt beter inzicht in hoe de houding overkomt op anderen. Daarvan leert u bewust gebruik te maken. Het gaat niet alleen om wát er gezegd wordt, maar ook om hóe het gezegd wordt. De vraag is immers altijd: Wat hoort de ander en hoe interpreteert hij dit?


Mogelijke programmapunten training 'Interne klantgerichtheid en samenwerking':

 • Principe van zelfsturende resultaatverantwoordelijke medewerkers en teams
 • Definitie van volwassen arbeidsverhoudingen
 • Definitie van resultaatgericht samenwerken
 • De relatie tussen karakter, normen en waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag
 • Individuele teamrol en kernkwaliteiten
 • Ambities, motivatoren, sterkte-zwaktepunten en omgevingsverwachtingen van medewerkers
 • Individuele sterkte-zwakte analyse en focuspunten
 • Definitie van een pro-actieve houding en handelswijze
 • Persoonlijke missie
 • Interne klanten en externe klanten; verschillen en overeenkomsten
 • Groepseffectiviteit
 • Zakelijke en sociale aspecten van resultaatgericht samenwerken
 • Inventarisatie van de vereiste veranderingen t.o.v. de huidige situatie m.b.t. houding, gedrag, kennis en vaardigheden. 
 • Externe communicatie en samenwerking (eventueel met acteur)


Doelstellingen training 'Interne klantgerichtheid en samenwerking':
Aan het einde van de training:

 • Bent u zich bewust van het effect van het handelen op eigen gedrag en op het gedrag van anderen.
 • Bent u bekend met de klantverwachtingen alsook wat uw organisatie van u verwacht.
 • Bent u bekend met de benodigde communicatieve basisvaardigheden die noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in contactmomenten, zowel intern als extern.
 • Zijn uw gesprekstechnieken sterk verbeterd.
 • Heeft u veel praktische kennis en vaardigheden opgedaan om boodschappen helder en tactisch over te brengen.
 • Bent u in staat om uw mening op een goede wijze te uiten zonder direct irritaties bij de ander op te wekken.
 • Bent u in staat om feedback te geven en te ontvangen.

De definitieve duur en inhoud van deze meerdaagse training 'Interne klantgerichtheid en samenwerking' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►