Training Vergadertechnieken

Veel mensen hebben een hekel aan vergaderen. Toch is het een logische manier om in korte tijd een aantal zaken met een groep mensen kort te sluiten. Een veelkomende vorm van vergaderen is het werkoverleg: het overleg om zaken rondom het werk met elkaar te bespreken. Tijdens de training 'vergadertechnieken' wordt gewerkt aan een effectief en constructief verloop van deze bijeenkomsten. Deze vergadertraining kan ook op afdelingsniveau gegeven worden. Wij adviseren een groepsgrootte van 5 tot 10 deelnemers. Het effect van deze training kan vergroot worden door mensen te trainen die ook in de praktijk met elkaar vergaderen.

Mogelijke programmapunten training 'vergadertechnieken':

 • Communicatie-oefening (samenwerking) als opening en basis van de dag
 • Vergaderen als communicatiemiddel, het waarom van vergaderen/werkoverleg
 • Basiselementen van een vergadering: inhoud, proces en procedure
 • Besluitvorming tijdens een vergadering: oefening en theorie
 • Formele rollen tijdens een vergadering (voorzitter, notulist, deelnemer): inleiding en discussie
 • De rol van notulen bij een vergadering
 • Afspraken maken en die nakomen
 • Effectief en efficiënt vergaderen: verborgen agenda, lastige vergaderklanten, oefenen
 • De voor- en nadelen van vergaderen
 • De randvoorwaarden voor een efficiënte en effectieve vergadering
 • De kracht van een goede voorbereiding
 • Communicatieve vaardigheden in een vergadering
 • Diverse oefeningen in (aspecten van) vergaderen en feedback daarop


De doelen voor een training 'vergadertechnieken' zijn:

 • Het opdoen van kennis van recente opvattingen over vergaderen/werkoverleg.
 • Het vergroten van het inzicht in eigen vergadergedrag (door oefening).
 • Het oefenen van verschillende vergaderaspecten.    
 • Vergroten van bewustzijn dat een vergadering een ‘tool’ of ‘gereedschap’ is en dat dit gereedschap voordelen oplevert voor het hele team en elk individu van het team.
 • Verkrijgen van inzicht, gezamenlijk en individueel, op welke manier vergadergedrag verbeterd kan worden.

De duur en inhoud van de training 'vergadertechnieken' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►