Training Conflicthantering

Uw medewerkers verschillen van elkaar en in veel samenwerkingssituaties bestaan ook verschillende belangen. Soms gaat het individuele belang boven het teambelang; conflicten liggen op de loer. Soms escaleren conflicten en lopen emoties hoog op, met allerlei gevolgen voor u en uw organisatie van dien. Veel te vaak worden conflicten uit de weg gegaan en belemmerende zaken niet bespreekbaar gemaakt. Juist dan is het beter en effectiever om conflicten aan te pakken. In de training Conflicthantering komt aan bod hoe u op een effectieve en respectvolle manier met conflicten om kunt gaan en hoe u daardoor betere resultaten behaalt. Zonder de belangen van medewerkers en team uit het oog te verliezen en de relaties te verstoren.

De training conflicthantering is onder andere geschikt voor de volgende doelgroepen: medewerkers (commerciële) binnendienst, buitendienst, telefonisten, call center medewerkers, beleidsmedewerkers, servicemonteurs, chauffeurs, assurantieadviseurs, technici, ict'ers, managers, afdelingshoofden, teamleiders, leidinggevenden, coördinatoren, administratief medewerkers, magazijn, inkoop en klantenservice.

Tijdens de training krijgt u inzicht in de verschillende aspecten van het samenwerkingsproces en bent u in staat de diverse communicatieprocessen te plaatsen binnen het kader van: samenwerken, onderhandelen en het analyseren en hanteren van conflicten in de werksituatie. Daarnaast heeft u aan het einde van de training de basiskennis de noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in conflictsituaties.

Mogelijke programmapunten training 'Conflicthantering':

 • Het kader: samenwerken-onderhandelen-conflicthantering
 • Verschillende visies op onderhandelen
 • Omgaan met macht en onmacht
 • Karakterrollen en kernkwaliteiten
 • Kwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie vertaald in kernkwadranten
 • Eigen stijl van conflicthantering
 • Dóórvragen en actief luisteren
 • Interactie bij non-verbale communicatie
 • Eigen stijl van conflicthantering
 • Conflictremmend gedrag
 • Conflictoplossend gedrag
 • Feedback geven
 • Omgaan met weerstand en emoties
 • Het omgaan met conflicten


Doelstellingen training 'Conflicthantering':
Aan het eind van de training:

 • Heeft u inzicht in de verschillende aspecten van samenwerking.
 • Kunt u conflictsituaties vroegtijdig herkennen.
 • Heeft u handvatten om, daar waar nodig en zinvol, conflictsituaties te voorkomen.
 • Bent u beter in staat om conflictsituaties beter te hanteren.
 • Heeft u geoefend met conflicten in praktijksituaties met acteur.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Conflicthantering' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►