Training Projectmatig werken

De training 'Projectmatig werken' is bedoeld voor projectleiders, en leden van projectteams, die voor de realisatie van een project multidisciplinair moeten werken, bijvoorbeeld bij (beleids)studies, automatiseringsprojecten, opleidingsprojecten, organisatie- en veranderingsprojecten en overige projecten. Tijdens de training verkrijgt u een theoretisch kader (wat is projectmanagement?) en verwerft u praktische vaardigheden die bij projectmanagement horen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan belangrijke communicatieve aspecten bij projectmanagement projectmatig werken.

Projectmatig werken of projectmanagement is een managementmethode om werk te ordenen. Het inzetten van projectmatig werken is niet altijd en overal gewenst. Ten eerste moet er sprake zijn van een (eenmalig) uniek en tastbaar eindresultaat. Als het gewenste eindresultaat ook bereikt kan worden door improviseren of routinematig werken, dan ligt projectmatig werken niet voor de hand. Projectmatig werken vergt extra inspanningen van een afdeling of team. Deze inspanningen verdienen zichzelf alleen terug als de toegepaste methodiek meerwaarde oplevert. Hoe unieker en risicovoller het project, hoe groter het nut van projectmatig werken.

Het programma volgt de fasen van projectmanagement. Het liefst werken we de training op maat voor u uit. We kunnen de training een hele praktische invulling geven en met praktijkprojecten werken. Tijdens of na de training kunnen afspraken gemaakt worden over een standaard manier van werken met projecten voor een afdeling of organisatie.

Mogelijke programmapunten training 'Projectmatig werken':

 • De principes van projectmatig werken
 • Het toepassen van de principes en de methodiek van projectmatig werken
 • De projectfasen
 • Projectmanagement en organisatie
 • Theorie over projectmanagement
 • Succes- en faalfactoren van projecten
 • De rollen van de opdrachtgever, de projectleider en de projectleden
 • De methode van projectmatig werken
 • Teamrolmanagement
 • Reflectie op eigen projecten vanuit verschillende rollen
 • Afdelingsafspraken projectmanagement
 • Feiten en interpretatie
 • Effect van je gedrag op anderen
 • Reactief vs pro-actief gedrag: bepaal je zelf je handelen of wordt het door anderen bepaald?

Doelstellingen training 'Projectmatig werken' :

 • Het verkrijgen van een theoretisch kader (wat is projectmanagement) en het verwerven van de praktische vaardigheden die bij projectmanagement horen.
 • De deelnemers zijn zich bewust van het belang van overleg (interactie) om te komen tot een effectieve samenwerking in projecten.
 • Aan het einde van de training hebben de deelnemers, als individu en als groep, inzicht in communicatieprocessen en zijn zij in staat daar op resultaatgerichte wijze mee om te gaan.
 • Aan het einde van de training hebben de deelnemers geleerd hoe verantwoording te nemen voor het eigen handelen.

De definieve duur en inhoud van training 'Projectmatig werken' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►