Training Beoordelingsgesprekken

De training beoordelingsgesprekken is bedoeld voor leidinggevenden/managers die beoordelingsgesprekken (binnenkort gaan) voeren. Tijdens het voeren van een beoordelingsgesprek gaat het erom tot een zo objectief en rechtvaardig mogelijk oordeel te komen over het functioneren van de medewerker als individu. Vervolgens worden aan dat oordeel congruente materiële en/of immateriële consequenties en afspraken gekoppeld. Door succesvol en doelgericht beoordelingsgesprekken te voeren, verbetert u de prestatie alsook de motivatie van de medewerkers. Wilt u weten hoe u uw medewerkers op een respectvolle manier kunt aanspreken op verbeterpunten? In deze training krijgt u de handvatten aangereikt. Tevens leert u op een juiste wijze gebruik te maken van de informatie uit voorafgaande coach-, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Deze training kan in combinatie verzorgd worden met het thema Functioneringsgesprekken.


Mogelijke programmapunten training
'Beoordelingsgesprekken':

 • Het belang van het beoordelingsgesprek als management-tool.
 • Analyseren van functieprofielen m.b.t resultaatgebieden, hoofdtaken, kennis, vaardigheden, houding, gedragskenmerken en de relatie van het functieprofiel met andere functieprofielen.
 • Aan de hand van de functieprofiel-analyse bepalen van de te beoordelen criteria.
 • Gespreksmodel voor het beoordelingsgesprek.
 • De verslaglegging van het beoordelingsgesprek.
 • De praktijk van het beoordelingsgesprek.
 • De top-10-valkuilen in het beoordelingsgesprek.
 • Beargumenteren en concretiseren van oordelen.
 • Voorkomen van conflicten.
 • Omgaan met bezwaren en weerstanden.
 • Oordelen ombuigen tot motivatiepunten.
 • Brengen van goed en slecht nieuws.
 • Opstellen van een persoonlijk actieplan.


Uitgangspunten training 'Beoordelingsgesprekken':

 • De training wordt gegeven vanuit de stelling dat beoordelingsgesprekken niet passen in de coachstijl, daar bij beoordelingsgesprekken geen sprake is van een evenwaardige gespreksbasis.
 • Tijdens de training zullen vooral praktijkcases geoefend worden, afgewisseld met discussie- en instructie-onderdelen.
 • De training zal afgestemd worden op de beoordelingssystematiek die binnen uw organisatie gehanteerd wordt.
 • De training leert de deelnemers de beoordelingsgesprekken te voeren door op een juiste wijze gebruik te maken van de informatie uit de voorafgaande coach- en functioneringsgesprekken.

De definitieve duur van de training Beoordelingsgesprekken wordt in overleg met u bepaald en indien nodig afgestemd op de huidige systematiek binnen uw organisatie.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►