Training Omgaan met fysieke agressie

Tegenwoordig komen we steeds meer in aanraking met agressief gedrag van klanten, bezoekers en mensen op straat. De uitingsvormen van het agressieve gedrag zijn verschillend, net als de redenen hiervoor. De vraag is: tot hoever mag het gaan? Waar ligt uw grens? En wat is de juiste aanpak om met dit gedrag om te gaan. De training is enerzijds gericht op het verwerven van kennis en inzicht in agressief gedrag, anderzijds op het aanleren van vaardigheden omtrent fysieke weerbaarheid. De nadruk ligt op het vergroten van de (verbale) weerbaarheid en op het voorkomen van escalaties.

Programma training 'Omgaan met Agressie':
De training 'Omgaan met Agressie' wordt op basis van de leerwensen van de deelnemers samengesteld. In ieder geval komen aan de orde:

Dag 1

 • Feiten en interpretatie
 • Effect van je gedrag op anderen (Wat is jouw rol in het proces?)
 • Referentiekader en vooroordelen
 • Reactief versus Proactief gedrag
 • Assertiviteit versus agressiviteit en sub assertiviteit
 • Voorkeursrollen en patronen in communicatie
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Het tijdig herkennen van situaties die kunnen leiden tot agressie
 • De diverse verschijningsvormen van agressie
 • De verbale en non verbale aspecten in agressie situaties
 • Het beïnvloeden van spanning bij collegae
 • Het beïnvloeden van spanning bij de agressor
 • Evaluatie en formulering van persoonlijke doelen

Dag 2

 • Hoe sta je stevig en waarom zou je dit doen?
 • Het leren gronden, centreren en focussen
 • Ademhalingstechnieken
 • Bewustwording van lichaamshouding en lichaamstaal
 • Ontwikkelen van fysieke communicatievormen
 • Ontwikkelen van de driehoek; lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn en zelfbewustzijn
 • Eigen grenzen voelen en aangeven
 • Het Egelconcept; de harde onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding
 • Intuïtie; luisteren naar je onderbuik gevoel
 • Zelfverdediging; het in actie komen
 • Evaluatie en formulering van persoonlijke doelen


Doelstellingen training 'Omgaan met Agressie':

 • Creëren van een belevingsverandering: vermindering van angst in sociale situaties en het vergroten van zelfvertrouwen
 • Aan het einde van de training zijn de deelnemers zich bewust van hun rol in de processen die kunnen leiden tot agressie en van de gereedschappen die agressie kunnen voorkomen of verminderen
 • Aan het einde van de training hebben de deelnemers het inzicht vergroot van de vaardigheden in het omgaan met agressie-situaties
 • Aan het einde van de training hebben de deelnemers die kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan om de lichamelijke spanningsverschijnselen te verminderen
 • Aan het einde van de training zijn de deelnemers zich meer bewust van hun eigen lichaam en eigen grenzen
 • Zij zijn zich bewust van hun lichaamstaal, kunnen deze inzetten en lezen bij anderen
 • Tevens zijn zij beter in staat, vanuit een stevige fysieke en mentale basis, deze grenzen aan te geven
 • Aan het einde van de training hebben de deelnemers, in het streven naar een gezonde mate van “omgaan met agressie”, persoonlijke leerpunten (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd en kunnen hierdoor een verbeterplan inzetten.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Omgaan met Agressie' worden in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►