Intervisietraining

Problemen of vraagstukken op afdelingsniveau zijn er binnen veel organisaties. Er zijn diverse manieren om het probleem of vraagstuk op te lossen. Eén daarvan is de intervisiemethodiek. Om ervoor te zorgen dat de intervisiemethodiek goed wordt toegepast, dat medewerkers er deskundig in worden en gecoacht worden tijdens het uitvoeren van de intervisiebijeenkomsten, biedt Focus 'training in intervisie'. Tijdens intervisie wordt volgens een vaste structuur met vastgestelde tijden een probleem behandeld. Deze structuur heeft meerdere doelen. Ten eerste trainen de leden zich in goede vragen stellen, advies formuleren, feedback geven. Daarnaast is het een kans om de visie van andere collega’s  te horen en wellicht een oplossing te vinden voor het probleem of vraagstuk.

Ervaring met intervisiemethodiek
Bij Focus is intervisie standaard in de manier van werken en in ons dienstenaanbod opgenomen.
Het kan hierbij gaan om:
-    delen van trainingen waarbij intervisie als werkvorm gebruikt wordt
-    (delen van) trainingen waarbij intervisie als onderwerp zelf getraind wordt
-    intervisiebijeenkomsten begeleiden als vervolg op trainingen en als onderdeel van de bij die trainingen behorende nazorg (‘blijvende beweging’)
-    op zichzelf staande intervisiebijeenkomsten begeleiden, los van trainingstrajecten.

Training in intervisie kan als volgt worden opgebouwd (voorbeeld van een traject van 4 sessies):

Sessie 1 (twee uur):
Ø    Introductie
Ø    Structuur van intervisiebijeenkomst
Ø    Uitvoeren van een ‘real life’ intervisiebijeenkomst onder begeleiding van een trainer
Ø    Onderling nabespreken van de intervisiebijeenkomst en aanvullende coaching door de trainer

Sessie 2 (twee uur):
Ø    Terugblik op vorige sessie
Ø    Voorbereiding van een intervisiebijeenkomst
Ø    Randvoorwaarden van een intervisiebijeenkomst
Ø    Uitvoeren van een ‘real life’ intervisiebijeenkomst onder begeleiding van één van de deelnemers (de trainer doet actief (coachend) mee tijdens de intervisie).
Ø    Feedback op begeleider(s) van de intervisiebijeenkomst.
Ø    Aanvullende coaching door de trainer

Sessie 3 (twee uur):
Ø    Terugblik op vorige sessie
Ø    Gedrag tijdens intervisiebijeenkomst
Ø    Uitvoeren van een ‘real life’ intervisiebijeenkomst onder begeleiding van één van de deelnemers (de trainer doet actief (coachend) mee tijdens de intervisie).
Ø    Feedback op begeleider(s) van de intervisiebijeenkomst.
Ø    Aanvullende coaching door de trainer

Sessie 4 (twee uur):
Ø    Terugblik op vorige sessie
Ø    Alternatieve intervisievormen
Ø    Uitvoeren van een ‘real life’ intervisiebijeenkomst onder begeleiding van één van de deelnemers (de trainer doet actief (coachend) mee tijdens de intervisie).
Ø    Feedback op begeleider(s) van de intervisiebijeenkomst.
Ø    Aanvullende coaching door de trainer
Ø    Borging naar de praktijk
Ø    Afsluiting training

Intervisie kan in diverse varianten uitgevoerd worden. In de praktijk wordt binnen een organisatie(deel) vaak één variant toegepast. In eerste instantie nemen we één model als uitgangspunt voor de training. Uit de intake zal naar voren komen of het nuttig is om meer dan één intervisiemethodiek te behandelen.

De definitieve duur en inhoud van de training in intervisie wordt in overleg met u bepaald.

 

  Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►