Training Adviesvaardigheden

De training 'Adviesvaardigheden' helpt u om te groeien in je adviserende rol. De training is er op gericht om u de basisvaardigheden te leren rond pro-actief adviseren. Op praktische en interactieve wijze worden ervaringen gedeeld en tips vergaard. Aan het einde van de dag heeft u 'focuspunten' verzameld om gemakkelijker, sneller en met (meer) resultaat je adviesgesprekken te voeren. Vanzelfsprekend zult u het als adviseur zelf moeten doen. De training reikt effectieve handvatten en vaardigheden aan zodat u ook in staat wordt gesteld effectiever te zijn.

Deze training is een krachtige stimulans adviesvaardigheden gericht te ontwikkelen. U krijgt inzicht in hoe uw houding overkomt op anderen en welke weg bewandeld wordt om een gedegen advies te geven met een mogelijk (commercieel) resultaat. Het gaat niet alleen om de inhoud van wát er gezegd wordt, maar ook om het proces hóe er mee omgegaan wordt. Deze training kunnen wij verzorgen zowel van commercieel als niet-commercieel oogpunt. De training is geschikt voor zowel beginnende als ervaren (commercieel) adviseurs.

Mogelijke programmapunten training 'Adviesvaardigheden':

 • Communicatiemodel
      - verbale communicatie
      - non-verbale communicatie
      - ruis in de communicatie
 • Luisteren en vragen (LSD)
 • Gesprekstechnieken
 • Vraagsoorten
 • Helder communiceren en formuleren

Het (commercieel adviesgesprek) (met acteur):

 • De etiquette bij het ontvangen en bezoeken van prospects en relaties.
 • De voorbereiding op een gesprek n.a.v. een telefonische afspraak.
 • De adviescyclus als structuur van het (commercieel) adviesgesprek.
 • De techniek van het aandacht verdelen tussen de twee gesprekspartners.
 • Dóórvragen op de antwoorden van de klant.
 • Klantkennis, -situatie en -behoefte peilen.
 • Adviseren op klantniveau en naar -behoefte.
 • Instructie- en uitlegtechnieken tijdens adviseren.
 • Bezwaren en hoe hiermee om te gaan.
 • Kansen op meerverkoop signaleren en benutten.
 • De offertebespreking.


Doelstellingen training 'Adviesvaardigheden':

 • Heeft u praktische tips gekregen om gemakkelijker, sneller en met (meer) resultaat adviesgesprekken te voeren.
 • Bent u bekend met de structuur van een adviesgesprek (adviescyclus) en leidraad in de praktijk.
 • Is veel geoefend om de juiste aanpak en structuur in de gesprekken te hanteren.
 • Zijn de gesprekstechnieken sterk verbeterd.
 • Heeft u persoonlijke focuspunten waarop u uzelf (o.a. met hulp van uw leidinggevende en coach) en elkaar kunt coachen in de praktijk.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Adviesvaardigheden' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►