Assertiviteitstraining

In de veranderende maatschappij worden steeds meer eisen aan de medewerkers gesteld. Vaak hebben medewerkers niet geleerd te zeggen wat zij vinden en voor zichzelf op te komen. Veel mensen hebben het gevoel dat de koers die zij varen voor een groot deel door anderen wordt bepaald. In deze training leert u hoe u de omgeving positief kunt beïnvloeden. Daardoor bent u langer bezig met het blussen van brandjes maar bereiken zij resultaat. Individueel en als team. Persoonlijke doelen, vaardigheden en gedrag spelen daarbij een sleutelrol. De assertiviteitstraining is voor u geschikt als u verbetering wil aanbrengen in uw werk- of persoonlijke omgeving.

Persoonlijk assertief en effectief zijn is de basis voor het optimaal functioneren in elke functie of organisatie. Voor de een is dat meer opkomen voor zichzelf, voor de ander is dat flexibeler of sensitiever omgaan met collega's. Inzicht in bewustwording van eigen gedrag, kwaliteiten en drijfveren zijn het uitgangspunt voor gewenste verandering. In deze training leert u over uzelf en hoe u zelf aan het roer kunt staan van uw persoonlijk functioneren, bijvoorbeeld door meer pro-activiteit, assertiviteit en sensitiviteit te ontwikkelen.

Mogelijke programmapunten 'Assertiviteitstraining':

 • Persoonlijke kernkwaliteiten en valkuilen
 • Assertiviteit en sub-assertiviteit
 • Voorkeursrollen en patronen in communicatie
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Geweldloze communicatie
 • Bateson, beïnvloeders van gedrag
 • Uitdagingen en allergieën
 • Ontwikkelen van positieve assertiviteit
 • Stressbestendigheid
 • Flexibiliteit / Aanpassingsvermogen
 • Tact / Interpersoonlijke sensitiviteit
 • Zelfvertrouwen
 • Luisteren
 • Zelfkennis


Doelstellingen 'Assertiviteitstraining':

 • U bent bewust van het effect van het eigen handelen op uw eigen gedrag en op het gedrag van anderen.
 • U heeft kennis opgedaan van uw eigen kernkwaliteiten en valkuilen.
 • U bent in staat op uw mening op assertieve wijze te uiten.
 • U heeft geleerd hoe u verantwoordelijkheid kunt nemen voor het eigen handelen.
 • U gaat constructief om met het geven en ontvangen van feedback.
 • U kunt opkomen voor eigen belangen met behoud van een goede relatie (assertiviteit).
 • U kunt aanspreken op gedrag of afspraken (kritiek en persoonlijke feedback).
 • U bent zich bewust geworden van belemmerende gedachten om te komen tot verandering.

.De definitieve duur en inhoud van de Assertiviteitstraining wordt in overleg met u bepaald. Deze training is ook op individuele basis te volgen of met andere deelnemers via open inschrijving. Voor actuele data, zie onze kalender voor open trainingen.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►