Training Persoonlijke effectiviteit

Steeds meer mensen hebben de indruk “geleefd’ te worden. Alles lijkt wel even belangrijk en er wordt aan alle kanten tegelijk aan u getrokken. Haast, spoed en meer activiteiten die moeten worden uitgevoerd. Hoe zal ik dit aanpakken? Welke keuzes ga ik maken? Wanneer doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe? Via de training Persoonlijke effectiviteit leert u meer over houding, communicatie en planning in hectische tijden. Door  middel van oefening en inzicht worden diverse competenties en vaardigheden ontwikkeld en verbeterd.

In deze effectiviteitstraining wordt gewerkt op het vlak van assertiviteit, durf, initiatief nemen, communicatie en zelfsturing. De training staat in het teken van de juiste dingen doen en de dingen juist doen. De rode draad zal zijn dat u eerst kijkt naar uw huidige capaciteiten. Vervolgens ontstaat een helder beeld van welke vaardigheden en competenties ontwikkeld kunnen worden om in de toekomst persoonlijk en professioneel effectiever te werk te gaan.

Mogelijke programmapunten training 'persoonlijke effectiviteit':

 • Identiteit: wie ben ik?
 • Uw persoonlijke missie
 • Belemmerende en bekrachtigende overtuigingen
 • Feiten en interpretatie
 • Reactief vs pro-actief gedrag: bepaalt u zelf uw handelen of wordt uw handelen door anderen bepaald?
 • Persoonlijke (kern)kwaliteiten en valkuilen
 • Uitdagingen en allergieën
 • Oefenen met assertieve vaardigheden (zowel reactief als initiatief) bijvoorbeeld:
  - zelf iets vertellen
  - verzoeken doen
  - oogcontact
  - actief luisteren
  - nee zeggen
 • Voorkeursrollen en patronen in communicatie
 • Het communicatieproces
 • Gesprekstechnieken
 • Grenzen stellen
 • Het uiten van verwachtingen
 • Waar liggen mijn drijfveren?
 • Verschil tussen effectief en efficiënt
 • Randvoorwaarden voor een goede planning
 • Omgaan met werkdruk
 • Verschillende gesprekstechnieken voor het geven van feedback

Doelstellingen training 'persoonlijke effectiviteit':
Aan het einde van de training:

 • Heeft u kennis van de eigen kwaliteiten en valkuilen opgedaan.
 • Bent u in staat om de eigen mening op assertieve wijze te uiten en hebben zij geleerd hoe verantwoording te nemen voor het eigen handelen.
 • Is uw zelfvertrouwen vergroot en bent u zich bewust van uw rol binnen de afdeling/organisatie.
 • Heeft u de overtuiging dat u meer uit zichzelf kunt halen en daarmee resultaten boeken.
 • Heeft u geleerd hoe u kunt werken aan het continu versterken van uw persoonlijke kracht.
 • Weet u welke factoren een rol spelen bij effectiviteit en assertiviteit en wat u daar zelf aan kunt bijdragen.

De definitieve duur en inhoud van de training Persoonlijke effectiviteit wordt in overleg met u bepaald.

·    

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►