Coachtraining

Tijdens de coachtraining staat het kwaliteitsbewust communiceren en samenwerken met collega's centraal. Coaching heeft tot doel medewerkers te inspireren en te faciliteren het beste uit zichzelf te halen en niet om het beste van managers in medewerkers te stoppen. De training richt zich op de vaardigheden die bij medewerkers het zelflerend, zelfcorrigerend en zelfsturend vermogen helpen ontwikkelen.

Daarbij wordt uitgegaan van het feit dat coachgesprekken altijd op gelijkwaardige basis tussen leidinggevende en medewerker plaatshebben. Tijdens de training worden vooral praktijkcases geoefend, afgewisseld met discussie- en instructieonderdelen. De training biedt leidinggevende deelnemers beter inzicht en verschillende handreikingen om de medewerkers tijdens veranderingsprocessen te coachen in het vergroten van de veranderingsbereidheid en veranderingsgeschiktheid. De training is bedoeld voor afdelingshoofden, verkoopleiders, teamcoördinatoren, groepshoofden, etc.

Uitgangspunten 'Coachtraining':

 • De training wordt gegeven vanuit de stelling dat coachgesprekken altijd op evenwaardige basis tussen leidinggevende en medewerker plaatsvinden.
 • De training gaat uit van de filosofie dat coaching tot doel heeft de medewerkers te inspireren en faciliteren om het beste uit zichzelf te halen en niet om het beste van
  uzelf in de medewerkers te stoppen.
 • De training richt zich op de vaardigheden om bij medewerkers het zelflerend, zelfcorrigerend en zelfsturend vermogen te ontwikkelen.
 • Tijdens de training zullen vooral praktijkcases geoefend worden, afgewisseld met discussie- en instructie-onderdelen.
 • De training wordt gegeven binnen de kaders van de meest recente ontwikkelingen en veranderingen binnen uw bedrijf.
 • De training biedt de leidinggevende deelnemers een beter inzicht en zéér praktische gereedschappen om de medewerkers tijdens veranderingsprocessen te coachen in het vergroten van de veranderings- bereidheid en de veranderingsgeschiktheid.
 • Het inzicht en de gereedschappen richten zich niet op een directieve maar op een begeleidende wijze van leidinggeven.


Mogelijke programmapunten 'Coachtraining':

 • Definitie van leidinggeven.
 • De rol van de leidinggevende in de huidige werkomgeving.
 • Gewenste kwaliteiten van de leidinggevende.
 • Definitie van coaching.
 • De rol van coaching als voorkeursstijl in leidinggeven.
 • Coaching als filosofie of levensstijl.
 • Een onvoorwaardelijk geloof in het potentieel van mensen.
 • Coaching in de omgeving van een zelflerende organisatie met zelfsturende teams.
 • Randvoorwaarden voor coaching.
 • Eigenschappen, kwaliteiten en kenmerken van een goede coach.
 • Ontwikkelingsstadia van veranderingsprocessen.

De definitieve duur en inhoud van de meerdaagse Coachtraining wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►