Training Feedback geven en ontvangen

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback is onmisbaar in samenwerking met anderen. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet volgens verwachting is, of juist heel erg goed is. Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven en benut hiermee de kans van elkaar te leren. Het is dus een ideale wijze van communiceren die je stimuleert in je ontwikkeling. Helaas wordt negatieve feedback en opbouwende kritiek vaak niet als prettig ervaren. Dit heeft niet alleen te maken met hoe de feedback overgebracht wordt, maar ook maar de wijze van interpretatie van de ontvanger. Door aan de slag te gaan met jouw competenties en verbeterpunten in het geven en ontvangen van feedback, zul je ervaren dat misverstanden en irritatie tot het verleden gaan behoren.

Centraal in de training 'Feedback geven en ontvangen' staat het wegwijs worden in feedback; elkaar aanspreken op gedrag, het leren kennen van de structuur en regels en hiermee experimenteren. Door inzet van een trainingsacteur worden realistische rollenspellen neergezet waarbij gebruik wordt gemaakt van de input van de medewerker.

Mogelijke programmapunten training 'Feedback geven en ontvangen':

 • Wat is feedback?
 • Hoe geef ik zelf feedback?
 • Kritisch feedback geven
 • Feedback ontvangen
 • Complimenten geven
 • Non-verbale communicatie
 • De kunst van het vragen stellen
 • Tips verzamelen over het geven en ontvangen van feedback (i.c.m. acteur)
 • Belemmerende overtuigingen
 • Toepassing in de praktijk
 • Pro-actief en reactief handelen
 • Overtuigingen
 • Assertiviteit
 • Omgaan met weerstand
 • Conflicthantering
 • Roos van Leary (hoe doe ik, hoe doet de ander)

Doelstellingen training 'Feedback geven en ontvangen':

 • Je bent je ervan bewust dat feedback geven en ontvangen meer is dan alleen het uiten van een mening, het tonen van frustratie of het maken van een opmerking.
 • Je kent het effect van het handelen op eigen gedrag en dat van anderen.
 • Je bent in staat iemand aan te spreken op verbaal en non-verbaal gedrag.
 • Je leert dat feedback geven en ontvangen snel en gemakkelijk toegepast kan worden.
 • Het onderlinge begrip en de onderlinge communicatie zijn merkbaar verbeterd.
 • Je bent in staat door intensieve oefening elkaar en anderen gericht feedback te geven en kunnen deze tevens van elkaar ontvangen.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Feedback geven en ontvangen' wordt in overleg bepaald.

Interesse of vragen? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.


Mogelijk ook interessant: Communicatievaardigheden, Interne klantgerichtheid en samenwerking, Assertiviteitstraining

 

 

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►