Training Effectief beïnvloeden

Hoe krijgt u mensen enthousiast over uw plannen en ideeën zonder dat u gebruik kunt maken van formele macht? Bent u zich bewust van de stijl die u inzet om dat voor elkaar te krijgen? En hoe effectief is deze stijl eigenlijk? In de communicatietraining Effectief beïnvloeden reflecteert u op uw eigen stijl van beïnvloeden en oefent u met andere stijlen van beïnvloeden. U leert hoe u uw persoonlijke invloed kunt vergroten in de samenwerking, gebruikmakend van uw eigen kracht met respect voor de ander.

Goede communicatie is van groot belang voor een prettige samenwerking met uw collega's en met uw ondergeschikten wanneer u leidinggevende bent. In de training Effectief beïnvloeden krijgt u inzicht in uw eigen beïnvloedingsstijl en het effect daarvan op uw gesprekspartner. Daarnaast wordt aandacht besteed aan welke stijl van beïnvloeden u in diverse situaties effectief kunt toepassen. Om de vertaalslag van training naar praktijk te vergroten, kan geoefend worden met een trainingsacteur.

Mogelijke programmapunten training 'Effectief beïnvloeden':

 • Inzicht in de beïnvloeders van gedrag
 • Kennis van de verschillende stijlen van beïnvloeden
 • Inzicht in wanneer welke stijl effectief is
 • Bewustwording van uw eigen beïnvloedingsstijl en het effect op anderen
 • Vergroten van uw invloed op anderen in uw omgeving
 • Inzicht in uw persoonlijke belemmerende vooronderstellingen
 • Effectieve communicatie
 • Verbale en non-verbale vaardigheden
 • Persoonlijke voorkeursstijl en het effect daarvan
 • Flexibel inzetten van de verschillende stijlen
 • Assertiviteit
 • Overtuigingen die uw invloed bevorderen en belemmeren
 • Praktijksituaties en oefeningen met een acteur


Doelstellingen  training 'Effectief beïnvloeden':

Aan het einde van de training:        

 • Heeft u inzicht verkregen in het model van Gregory Bateson; beïnvloeders van gedrag.
 • Bent u zich bewust van het effect van het handelen op eigen gedrag en op het gedrag van anderen.
 • Bent u bekend met verschillende vaardigheden m.b.t. effectief beïnvloeden.
 • Heeft u geoefend met de verschillende vaardigheden, met of zonder acteur.

De definitieve duur en inhoud van de training Effectief beïnvloeden wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►