Training Train de trainer

Ben je goed in je vak en wil je jouw kennis en kunde graag overdragen aan anderen? Bijvoorbeeld aan collega's?
Dan is de training 'Train de trainer' een passend middel om je hierbij te helpen, want trainer ben of word je niet zomaar. Na afloop kun je een training ontwerpen en begeleiden en de deelnemers motiveren actief aan het werk te gaan met de stof en de kennis leren toepassen in de praktijk.

Als interne trainer en adviseur komen tot een dieperliggend niveau om mensen te raken en in ‘ontwikkelbeweging’ te brengen. Daarvoor is het noodzakelijk inzicht te vergroten in eigen doortastendheid en daarnaast zelfvertrouwen te ontwikkelen om daadwerkelijk door de gedragsschil van medewerker heen te breken om tot de kern te komen. Na deze meerdaagse training Train de trainer ben je je bewust van het doorgronden van kernzaken die deelnemers écht kunnen gebruiken.

De training 'Train de trainer' wordt op maat gemaakt voor de medewerker(s) die in de toekomst trainingen gaat/gaan verzorgen. Iedere organisatie en ieder trainingsonderwerp is anders, dus maken wij graag een plan van aanpak op maat.
De trainer/adviseur zal op basis van het kennismakingsgesprek en intakegesprekken het plan van aanpak maken en met de opdrachtgever bespreken. Onderstaand is een overzicht opgenomen van programmapunten en thema's die kunnen worden verwerkt in deze korte opleiding.


Mogelijke programmapunten training 'Train de trainer':

 • Starten van een training
 • Autoriteit neerzetten, een krachtige opening
 • ‘Binnenkomers’: diverse soorten + voor- en nadelen
 • Inventariseren van ontwikkelbehoeften
 • Bateson, beïnvloeders van gedrag
 • Leerstijlen van Kolb
 • Trainer-cursist interactie
 • Fases in het groepsproces
 • Groepsinteractie, groepsdynamiek en groepsprocessen
 • Kwetsbaar opstellen
 • Feedback geven en reflectie
 • Didactische werkvormen
 • Omgaan met weerstand en lastig gedrag
 • Inschatting van het type weerstand: waarden, normen, overtuiging, kennis of vaardigheden?
 • Weerstand ombuigen in zinnige discussies
 • Omgaan met kritische en/of overbodige vragen
 • Discussies begeleiden
 • De inzet van rollenspelen
 • Groepsbelang en persoonlijk belang van de deelnemer
 • Pauzes en persoonlijke aandacht
 • Persoonlijke uitstraling en houding (hoe sta en beweeg je in een groep)
 • De rol als trainer en het benutten van je persoonlijke stijl
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Diversiteit in werkvormen


Doelstellingen training 'Train de trainer':

Aan het eind van de training:

 • Is de trainer in staat om kennis over te dragen en inzicht te vergroten.
 • Zijn trainingsvaardigheden op didactisch vlak vergroot.
 • Is de trainer in staat om beter de aandacht vast te houden.
 • Weet de trainer hoe hij/zij feedback kan geven.
 • Beschik de trainerover dieper inzicht in het herkennen en omgaan met groepsdynamiek.
 • Heeft de trainer geoefend in korte onderdelen van een training en daarop feedback ontvangen.
 • Heeft de trainer verschillende werkvormen geleerd en toegepast om tot een dieperliggend niveau van de deelnemers door te dringen
 • Heeft de trainer geoefend met verschillende trainingssituaties met de inzet van een acteur.

De definitieve duur en inhoud van een training 'Train de trainer' wordt in overleg bepaald. Deze training kan zowel op individueel niveau als groepsniveau verzorgd worden.

Interesse of vragen? Neem contact op met Focus Trainingen voor meer informatie.

Mogelijk ook interessant: Presentatietechnieken, Intervisietraining, Feedback geven en ontvangen

 

 

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►