Training Denkhoeden van Edward de Bono

Hoe komt u tot het juiste besluit?

Herkent u zich in het gevoel dat tijdens een vergadering veel gezegd is? Er is veel kennis beschikbaar, veel argumenten zijn besproken, maar toch ontbreekt er iets. Men blijft hangen in bepaalde patronen of oneigenlijke argumenten. Het nemen van beslissingen is niet altijd even gemakkelijk. Besluitvormingsprocessen, zowel bij individuen als bij een groep, kunnen vertraagd worden doordat allerlei gedachtegangen en denkprocessen door elkaar lopen. Een goede techniek om samen tot het juiste besluit te komen is "de zes denkhoeden van De Bono". Vanuit verschillende perspectieven wordt een vraagstelling/probleem bekeken.

Edward de Bono gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Door de denkhoeden (denkwijzen) te gebruiken, wordt men gedwongen om het probleem eens van een andere kant te bekijken. De denkhoeden-techniek is bij uitstek een manier om de creativiteit te bevorderen binnen de besluitvorming. Deze techniek levert verrassend nieuwe invalshoeken en alternatieven op.

De zes denkhoeden van Edward de Bono is een model dat kan worden gebruikt voor het onderzoeken van verschillende perspectieven op een complexe situatie of uitdaging. Issues op diverse manieren bekijken is vaak een goed idee in strategievorming of complexe besluitvormingprocessen. De techniek van de zes denkhoeden (of zes denkende hoofddeksels) werd ontworpen om individuen te helpen om over een onderwerp doelbewust verschillende perspectieven te onderzoeken die erg kunnen verschillen van degene die zij van nature zouden aannemen. Bij het dragen van een bepaalde denkhoed, spelen mensen rollen. Zij doen alsof ze zelf een bepaald perspectief hebben. Bijvoorbeeld zou iemand advocaat van de duivel kunnen spelen, alleen maar omwille van het aanjagen van de discussie. Het doel van spelen van advocaat van de duivel is om doelbewust een idee op de proef te stellen: wees kritisch, zoek naar wat er verkeerd aan is.

Training of workshop met thema 'De denkhoeden van Edward de Bono' 
Afhankelijk van de wensen en voorkeuren binnen uw organisatie kan het thema van Edward de Bono zowel in een workshop als in een (uitgebreidere) training verzorgd worden. Het inzetten van deze methode is ook zeer geschikt als onderdeel van een teamdag of teamtraining.

Doelstellingen training of workshop met thema 'De denkhoeden van Edward de Bono':
Aan het einde van de workshop of training:

  • Bent u op de hoogte van de theoretische basiskennis van het model van de zes denkhoeden.
  • Heeft u via oefening praktische kennis en vaardigheden opgedaan om de denkhoedentechniek in de praktijk in te zetten.


De definitieve duur en inhoud van het thema 'De denkhoeden van Edward de Bono' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►