Training Chauffeur als ambassadeur

De chauffeurs vervullen een belangrijke rol in het contact met de klant. Daarnaast hebben zij een imagobepalende factor voor uw organisatie. In deze training 'Chauffeur als ambassadeur' wordt ingegaan op de rol van de chauffeur en welke effecten deze rol heeft op de klant (positief als negatief). Deze klantgerichtheidstraining is geschikt voor chauffeurs van verschillende organisaties. In deze training staat het klantgericht en pro-actief bedienen en beheren van relaties centraal. Diverse communicatieve vaardigheden omtrent klantgerichtheid, klantvriendelijkheid en commercie komen aan bod.

Mogelijke programmapunten training 'Chauffeur als ambassadeur':

 • Commerciële instelling:
  -    Chauffeur of verkoper: verschillen en overeenkomsten.
  -    Voordelen van de rol van chauffeur voor meerverkoop.
  -    Meerverkoop: doe ik het voor de klant, voor het bedrijf of voor mezelf?
 • Observeren en luisteren:
  -    Hoe ontdek ik als chauffeur meerverkoopkansen?
  -    Kritisch waarnemen van de klantomgeving.
  -    Vanuit waarnemingen het meerverkoopgesprek op gang brengen.
  -    Dóórvragen en actief luisteren.
  -    Klantsituatie verkennen.
  -    Klantbehoefte peilen.
  -    Klantkennis peilen.
 • Adviseren en contracterend afsluiten:
  -    Adviseren op het niveau van de klant.
  -    Adviseren naar klantbehoefte.
  -    Het vragen naar voorlopige goedkeuring.
  -    Omgaan met klachten en bezwaren.
  -    Contracterend afronden van het gesprek (maken van een concrete afspraak).


Doelstellingen training 'Chauffeur als ambassadeur':

 • U bent zich bewust van de rol van chauffeur.
 • U heeft nagedacht over de positieve en negatieve invloeden van hun gedrag en wat u ermee kunt doen.
 • U heeft praktische handreikingen gekregen in gesprekken met klanten.
 • Door middel van communicatieoefeningen en rollenspellen ziet u het belang in van communicatieve vaardigheden.
 • U bent zich bewust van de eisen die aan u gesteld worden als chauffeur, zowel op het gebied van wat de klant van u mag verwachten alsook wat de organisatie van u mag verwachten.
 • Aan het einde van de training bent u volledig ingelicht omtrent de commerciële basiskennis die noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in commerciële processen.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Chauffeur als ambassadeur' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►