Bedrijfsopvangteam (BOT)

Wanneer schokkende gebeurtenissen plaatsvinden, is het belangrijk om te zorgen voor een goede opvang. De ervaring is aangrijpend en de reacties lijken abnormaal. De gebeurtenis is echter abnormaal en de verschillende reacties normaal. De stressreacties ontstaan direct na de gebeurtenis of pas later. Dit is geen teken van zwakte, ziekte of stoornis. Het hoort bij de verwerking van een schokkende ervaring.

Het doel van de Bedrijfsopvang is om een vangnet te creëren voor de medewerkers met een (potentiële) traumatische ervaring. De training Bedrijfsopvang leert de deelnemers hoe ze collega's die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt professioneel bij te staan. Het doel van het Bedrijfsopvangteam (BOT) is enerzijds om een vangnet te creëren voor de medewerkers met een traumatische ervaring. Tevens is het bedoeld om het ziekteverzuim waar mogelijk laag te houden.
De training voor Bedrijfsopvangteam leert de deelnemers hoe ze collega's die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt professioneel bij te staan.

Mogelijke programmapunten training 'Bedrijfsopvang':

 • Inzicht in het verwerkingsproces
 • Creëren van vangnet samen met de hulpvrager
 • Wat kunt u beter niet doen (don’ts)
 • Herkennen van aanwijzingen die kunnen duiden op een Posttraumatisch Stress Syndroom
 • Coachen in het nazorgtraject
 • Empathisch luisteren en non-verbale communicatie
 • Het stellen van (coach-)vragen
 • Bewustwording vooroordelen ten opzichte van emoties en stress
 • Oefenen van praktijksituaties met een acteur
 • Herkennen van stress signalen
 • Communicatieve vaardigheden waaronder:
  - Empathisch luisteren
  - Samenvatten
  - Vragen stellen
  - Reflecteren en spiegelen van gedrag.
 • Grenzen stellen

Doelstellingen training 'Bedrijfsopvang':
Aan het einde van de training:

 • Heeft u inzicht en kennis vergroot over de eigen rol in bedrijfsopvang en de grens tussen zelf helpen of doorverwijzen.
 • Bent u bekend met de wijze waarop u professionele ondersteuning en begeleiding kunt bieden.
 • Heeft u geoefend met diverse opvanggesprekken (met acteur).
 • Heeft u een belevingsverandering gecreëerd: het zelfvertrouwen is vergroot.
 • Bent zich bewust van uw rol als "collegiale hulpverlener".

De definitieve duur en inhoud van de training voor Bedrijfsopvangteam (BOT) wordt in overleg met u bepaald en waar nodig afgestemd op het agressieprotocol van uw organisatie.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►