Commerciële training binnendienst

Deze commerciële training is van toepassing op medewerkers die werkzaam zijn op een binnendienstfunctie. De training is gericht op het klantgericht, klantvriendelijk en professioneel benaderen van prospects en/of klanten. Dit met als doel de pro-actieve benadering om te zetten in een commercieel succes. De training wordt verzorgd op het vlak van commerciële vaardigheden die ontwikkeld danwel verbeterd moeten worden.

Mogelijke programmapunten Commerciële training binnendienst:

 • Definitie van klantgerichtheid
 • Pro-actieve houding en handelswijze
 • Gedragsbeïnvloeders
 • Stijlen van acquisitie
 • Vertaling van het functieprofiel naar de dagelijkse praktijk
 • Inventarisatie van de vereiste veranderingen ten opzichte van houding, gedrag, kennis en vaardigheden
 • Noodzakelijke randvoorwaarden voor het scoren in een commercieel proces
 • Basisvraagsoorten en -technieken
 • Koopsignalen
 • Commerciële gespreksvoering aan de telefoon (inkomend)
 • Commerciële gespreksvoering bij uw organisatie
 • Live gesprekken (indien gewenst met acteur)

Doelstellingen Commerciële training binnendienst:

 • Via bezinning komen tot een realistische en motiverende beleving van de taak van een verkoper op de binnendienst.
 • U bent zich bewust van de eisen die gesteld worden aan een verkoper op de binnendienst, zowel op het gebied van de klantverwachting alsook wat de organisatie van u mag verwachten.
 • Aan het einde van de training bent u volledig ingelicht omtrent de commerciële basishouding en basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om een goed inzicht te verkrijgen in commerciële processen.


De definitieve duur en inhoud van de training voor Commerciële binnendienst wordt in overleg met u bepaald.

 

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►