Training Situationeel leiderschap

Geen medewerker is gelijk en geen medewerker vraagt een gelijke stijl van leidinggeven. Het is de kunst van de leidinggevende zijn/haar (voorkeurs)stijl zo aan te passen dat deze geschikt is voor de betreffende medewerker. Ook de verhouding tussen de leidinggevende en het team komt in de training 'Situationeel leiderschap' aan bod.

Leiderschap begint dus bij jezelf. Wie effectief aan anderen leiding wil geven, zal eerst in staat moeten zijn zichzelf te leiden. Zelfkennis omtrent gedrag, communicatie, hoe je overkomt op anderen is een noodzakelijke basis. Welke versterkende en beperkende overtuigingen draag je mee en hoe ga je daarmee om? Vanuit die basis is het mogelijk om aan leiderschapsvaardigheden te werken, zoals stijlen van leidinggeven. Deze training kent veel verdiepende onderdelen en is bedoeld om leiderschaps­talent verder te ontwikkelen.

Door het op effectieve wijze invullen van jouw leiderschapsrol ben je in staat regie te houden over je werk en dit tevens op teamniveau over te brengen aan medewerkers.


De training 'Situationeel leiderschap' wordt op maat gemaakt voor het individu of team van leidinggevenden.
Onderstaand een overzicht van onderwerpen en programmapunten die opgenomen kunnen worden in de training.

 • Bateson, beïnvloeders van gedrag
 • Van missie naar gedrag
 • Wat is leidinggeven?
 • Het coachproces
 • De rol van de leidinggevende in de huidige werkomgeving
 • Gewenste kwaliteiten van de teamleiders
 • KWAL van een BAAS
 • Groepseffectiviteit
 • Teamsamenwerking
 • Competenties en waarneembaar gedrag
 • Een combinatie van bewust en onbewust
 • Stresshantering
 • Effectiviteit en efficiëntie (timemanagement)
 • Motiveren en beïnvloeden: resultaatgerichte communicatie
 • BAAS-principe:
  • Bespreken van gewenst gedrag
  • Afspraken maken (SMART)
  • Aanspreken
  • Sturen of stimuleren
 • Verantwoordelijkheid geven en nemen
 • Stijlflexibiliteit: mensgericht of resultaatgericht?
 • Oefenen van praktijksituaties in rollenspelen (met acteur)

Doelstellingen van de training 'Situationeel leiderschap'

 • Zijn de deelnemers gegroeid als team, is de bewustwording van het nut van samenwerken vergroot en zijn drempels verlaagd om dit ook daadwerkelijk te doen.
 • Zijn de neuzen gericht in de vorm van meer uniformiteit van handelen als teamleider en daarnaast ook onderling begrip voor afwijkende standpunten en werkwijzen.
 • Zijn houding en gedrag verder verbeterd zodanig dat de deelnemers zelfstandig een voorbeeldrol voor de medewerkers kunnen vervullen.
 • Beschikken de deelnemers over meer en/of meer uitgediepte vaardigheden om de medewerkers te kunnen begeleiden binnen de kaders van effectief en efficiënt werken.
 • Hebben de deelnemers meer inzicht in hun sterke punten en in de aspecten van hun gedrag en vaardigheden die verder te verbeteren zijn.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Situationeel leiderschap' wordt in overleg met u bepaald.

Interesse of vragen? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.


Mogelijk ook interessant: Praktisch leidinggeven, Coachend leidinggeven, Coachtraining

 

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►