Training Telefonische acquisitie

De training 'Telefonische acquisitie' heeft tot doel het klantgericht, klantvriendelijk, professioneel en contracterend afhandelen van acquirerende telefoongesprekken, zowel inkomend als uitgaand. U ontwikkelt commerciële vaardigheden aan de telefoon op basis van eigen en aangereikte praktijksituaties.
 
Mogelijke programmapunten training 'Telefonische acquisitie':

 • Waar bent u goed in?
 •  Wat geeft u richting?
 •  Waar heeft u lak aan?
 •  Waar draait u niet omheen?
 •  Waar wordt u klein/onzeker van?
 • Het commerciële proces; van suspect naar totaalklant.
 • Telefonisch "koud" bellen van prospects en relaties
 • Nabellen van offertes.
 • De structuur van het telefoongesprek, overeenkomsten en verschillen
 • Oefenen aan de hand van cases, o.a. met situaties die door de deelnemers zijn ingebracht.
 • Terugkijken op de ervaringen uit de praktijk.
 • Vraagsoorten ter verhoging van de efficiëntie en effectiviteit aan de telefoon.
 • Gesprekstechnieken ter verhoging van de efficiëntie en de effectiviteit aan de telefoon.
 • Inventariseren van alle mogelijke bezwaren.
 • Overwinnen van en omgaan met bezwaren.
 • De indeling van al die bezwaren in 3 categorieën.
 • Contracterend afsluiten van het telefoongesprek

Doelstellingen training 'Telefonische acquisitie':

Aan het einde van de training:

 • Bent u in staat via het nabellen van brieven, mailings, acties of offertes op professionele wijze relaties te benaderen en deze contracterend en klantgericht af te handelen.
 • Bent u in staat om door middel van telefonisch "koud" bellen op professionele wijze prospects te benaderen en deze contracterend en klantgericht af te handelen.
 • Er wordt getraind vanuit de praktijkervaringen van de deelnemers. Dit betekent dat u eventuele moeilijke situaties als case kunnen inbrengen.
 • U wordt gestimuleerd om het getrainde in de praktijk te brengen. Dit heeft direct invloed op het rendement van de training.

De definitieve duur en inhoud van de training 'Telefonische acquisitie' wordt in overleg met u bepaald.

 Meer weten over deze training?

 Neem hier contact op met Focus ►